Veiarbeid i Sandnes

Innhold

Veiarbeid i Sandnes

Sandnes kommune oppgraderer infrastrukturen på flere ulike steder i sentrum. Her er oversikt over veiarbeid som er planlagt eller pågår (siden er under utvikling).

Pågående veiarbeid

Langgata nord
Hva skjer: Rehabilitering av Langgata 72 og 76.
Konsekvenser: Perioder med mange tunge kjøretøy i området. Redusert framkommelighet til Langgata barnehage. Av hensyn til sikkerheten i byggeperioden er gata stengt for gjennomkjøring.
Arbeid fra - til: September 2021 - april 2022
Omkjøringsveier: Se skilt.

Oalsgata og Elveplassen
Hva skjer: Arbeid med VA-anlegg. Kommunen skal grave under jernbanen ved Oalsgata og Elveplassen.
Konsekvenser: Endret kjøremønster:

  • Rundkjøringen under jernbanen ved Oalsgata/Elveplassen blir stengt. To kjørefelt blir åpne på nord-siden.
  • Høylandsgata blir stengt for gjennomkjøring.

Arbeid fra-til: 4.oktober-19. november.
Omkjøringsveier: Omkjøring via Vågsgjerveien. Se skilt

Jærveien
Hva skjer: Arbeid med VA-anlegg.
Konsekvenser: FV44 Jærveien er stengt. Omkjøring via Brugata/Hoveveien. 
Arbeid fra - til: April 2021-desember 2021.
Omkjøringsveier: Se skilt.


Planlagt veiarbeid

 

 

Publisert: 17.09.2021 12:34
Sist endret: 13.10.2021 13:27