Veiarbeid i Sandnes

Innhold

Veiarbeid i Sandnes

Sandnes kommune oppgraderer infrastrukturen på flere ulike steder i sentrum. Her er oversikt over veiarbeid som er planlagt eller pågår (siden er under utvikling).

Pågående veiarbeid

Ganddalsgata/Austråttgata
Hva skjer: 
Omlegging av kloakk og vannledninger.
Konsekvenser: 
Deler av veien er stengt. Omkjøring. Gata stenges for gjennomkjøring ved Haakon 7s gate i juni/juli.
Arbeid fra - til: 
4. april - 8. juli 2022.
Omkjøringsveier: 
Se skilt.

Langgata nord

Hva skjer: Rehabilitering av Langgata 72 og 76.
Konsekvenser: Begge kjørefelt er åpne.
Arbeid fra - til: September 2021 - 10. juni 2022. 
Omkjøringsveier: Se skilt.

Oalsgata
Hva skjer: Statens vegvesen starter på arbeid med Sykkelstamvegen.
Konsekvenser: Påkjøringsrampen til E39 fra Oalsgata blir stengt.
Arbeid fra - til: 14. mars - 4. juli. 
Omkjøringsveier: Omkjøring via Sandnesvegen på Rv44. Se skilt.

Brugata
Hva skjer: Arbeid med vann- og avløpsrør.
Konsekvenser: Brugata blir stengt for gjennomkjøring ved Jærveien.
Arbeid fra - til: 19. april til 16. mai. 
Omkjøringsveier: Omkjøring via Ganddalsgata og Haakon 7s gate. Se skilt.

Hoveveien
Hva skjer: Arbeid med VA-anlegg.
Konsekvenser: Hoveveien stenges for gjennomkjøring fra 1. juni 2022 til høsten 2024.  
Arbeid fra - til: 25. april 2022 - høsten 2024. 
Omkjøringsveier: Omkjøring via Jærveien og Brugata. Se skilt og kart.


Se større kart

Planlagt veiarbeid 

 

 

Publisert: 17.09.2021 12:34
Sist endret: 25.05.2022 13:06