Bruk av utearealer til arrangement, salgsaktivitet og uteservering

Innhold

Bruk av utearealer til arrangement, salgsaktivitet og uteservering

Sandnes kommune har egne retningslinjer for disponering av kommunale utearealer til arrangementer, salgsaktiviteter og uteservering. Hensikten med reglementet er å legge til rette for næring og aktivitet på kommunal grunn for å bidra til en pulserende by for innbyggere og besøkende.

Retningslinjer for disponering av kommunale utearealer til arrangementer, salgsaktiviteter og uteservering (PDF).

Planlegger du kulturarrangement i Sandnes? - Arrangementshåndbok (PDF)

 

For ytterlige informasjon om salg fra mobile salgsvogner, se «generelt om mobil salgsvogn på kommunal grunn»

Se ellers retningslinjene for informasjon. Her ligger også oversikt over steder for større salgsvogner samt oversikt over kommunale strømpunkt. Det er mulig å søke om å ha mobil salgsvogn på andre steder i kommunen enn det som fremgår av denne oversikten, så lenge det er i tråd med reglementet.

Se også politivedtektene for regler om bruk av offentlig areal 

Ved leie skal det signeres en leiekontrakt, og leien blir fakturert etter de til enhver tid avtalte priser.

 

Type betalingssats
Prisene er gjeldende fra 14.05.18.
Alle priser er inkl. mva

Vedtatt for 2018

Merknad                                                                                 

Arrangement
Uteservering med alkohol under arrangementet.
Gjelder kun området med skjenkebevilling.


kr 10


Pris pr m2 pr dag           

Maks
kr 30 000 pr dag

Strøm for større arrangement

kr 1100

Pr dag

Handel i opptil 3 dager

1-3 dager

 

kr 0

 

Torghandel i Flintergata

Årsleie for fast plass, uten strøm
Årsleie for fast plass, med strøm
Månedsleie uten strøm
Månedsleie med strøm
Dagsleie
Strøm pr. dag

 

kr 0
kr 650
kr 0
kr 300
kr 0
kr 80

 

Pr plass 2x3m
Pr plass 2x3m
Pr plass 2x3m
Pr plass 2x3m
Pr plass 2x3m
Pr plass 2x3m

Større salgsvogner
Årsleie for mobile salgsvogner, større enn 3,5 m2. Inkl. strøm
Månedsleie for mobile salgvogner, større enn 3,5 m2. Inkl. strøm


Anbud

Anbud

Minst kr 20000 (5000 ut 2018) 

Minst kr 2000 (1000 ut 2018)

Mindre salgsvogner
Årsleie for mobile salgsvogner, mindre enn 3,5 m2
Månedsleie for mobile salgsvogner, mindre enn 3,5 m2


Anbud

Anbud

Minst kr 5000 (2000 ut 2018)
Minst kr 500

Salgsplass i desember
Ruten


kr 840

    

NB: Alle leietakere er selv ansvarlig for tilkobling til strøm og eventuelle kostnader knyttet til dette. For salgsplasser i sentrum kan park, idrett og vei kontaktes for tilkobling til strøm. Ta kontakt på tlf. 51335000 eller e-post: postmottak@sandnes.kommune.no 

Publisert: 11.12.2019 09:23
Sist endret: 03.03.2020 09:23