Brøyting og strøing i kommunen

Innhold

Brøyting og strøing i kommunen

Fra og med 1. november har Sandnes kommune vinterdrift. Det betyr at vi har døgnbemannet vaktordning, og rykker ut med brøyteploger og strøsand når det snør eller er glatt.

Bydrift har ansvaret for vintervedlikeholdet av kommunale veier, fortau og sykkelveier. Vi har også ansvar for parkeringsplassene ved skoler, barnehager og bo- og aktivitetssentre.

Busstraseer og hovedsykkelveiene har høyeste prioritet, og blir derfor saltet. Når det snør mye har vi noe lengre utrykningstid enn ellers. Vi ber om forståelse om dette.

Slik kan du hjelpe oss:
- Ikke parker biler, tilhengere, varebiler og bobiler ute på gata.
- Ta inn boss-spannene så raskt som mulig etter tømming.
- Klipp hekkene slik at brøytebilsjåførene får oversikt over gatene.

Slik kan du melde fra om tilsnødde og glatte kommunale veier og områder:
Ring vakttelefon (51 33 70 70) eller meld fra her.

Publisert: 08.11.2019 10:50
Sist endret: 18.12.2019 13:11