Hommersåk – Ims

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hommersåk – Ims

Status for arbeidet med vann og avløp mellom Hommersåk og Ims.

Del 1:  Fra Hesthammar til Hetland

Det gjenstår fremdeles litt arbeid med nye ventilkammer for vann som er under oppføring i Hommersåk-området samt med ny framføringsledning for vann fra Hesthammer industriområde til Hetlandsvannet. Plan for ferdigstilling av disse vannanleggene er sommeren 2018.

Det er tilrettelagt et punkt på framføringsledningen for framtidig vannforsyning til hytteområdet på Sjølvik. Boliger og hytter i området ved Hetlandsvannet, som er tilknyttet vann i dag, skal fremdeles være tilknyttet eksisterende vannledningsnett.

 

Del 2: Fra Hetland til Brevik

Nye vann og avløpsledninger langs Bersagelveien er ferdigstilte. Det samme er ny slamavskiller i Breivik med utslipp på dypt vann.

Pumpestasjon for avløp på Lauvås vil bli ferdigstilt før sommeren 2018. Det gjenstår å etablere tilstrekkelig strømforsyning samt prøvedrift. Hus- og hytteeiere mellom Lauvås og Eltervåg vil få tilsendt informasjon når pumpestasjonen er ferdig og vann- og avløpsanlegget er klart til å tas i bruk i deres område.

Pumpestasjon for avløp på Eltervåg er under prosjektering. Avløpsanlegget mellom Eltervåg og Breivik vil ikke være klart for tilknytning før denne pumpestasjonen er ferdig. Den enkelte hus- og hytteeier vil få tilsendt informasjon når vann- og avløpsanlegget er klar for tilknytning.Del 3: Fra Breivik til Dreggjavik

Sandnes kommune har utført en mindre omlegging av vannledningen i sjøen mellom Breivik og Dreggjavika, ved landtaket i Dreggjavika. Sjøledningen er nå klar for å rengjøres og klargjøres for bruk.Del 4: Fra Dreggjavik til Ims

Vann- og avløpsledninger mellom Dreggjavika og Ims med fire pumpestasjoner for avløp, er ferdig bygget. Oppgradering av eksisterende slamavskiller i Dreggjavika med utslipp på dypt vann, er under planlegging. Det er per i dag åpnet for tilknytning til avløpsledningen men ikke til vannledningen.

Sandnes kommune starter våren 2018 med å ta i bruk vannledningen mellom Dreggjavika og Ims. Vannledningen blir tatt i bruk etappevis. Den enkelte hus- og hytteeier vil bli kontaktet om når vannledningen i deres område er klar for tilkobling.

 

Link til kart over området

 

INFORMASJONSMØTER 2017

 

Informasjonsmøte Lauvik-Bersagel 17.10.17  (Pdf 600 Kb)

 

Informasjonsmøte Søravatnet - Lauvås 24.10.17 (Pdf 668 Kb)

  

Publisert: 22.05.2017 13:58
Sist endret: 22.05.2017 13:58