Hommersåk – Ims

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Status for arbeidet med vann og avløp mellom Hommersåk og Ims.

Del 1: Fra Hesthammar til Hetland

Ny pumpestasjon for vann skal føres opp i  Hesthammar-området. Det skal videre legges ny vannledning fra Hesthammar til Hetland. Denne ledningen skal i hovedsak være en framføringsleding for vann til vannledningen i Bersagelveien ved Lauvås. Likevel skal den tilrettelegges for framtidig vannforsyning til hytteområdet på Sjølvik. Deler av ledningen fra Hesthammer til Bersagelveien, skal legges gjennom Hetlandsvannet. Boliger og hytter i området som er tilknyttet vann i dag skal fremdeles være tilknyttet eksisterende vannledningsnett. Arbeidet med både vannledning og pumpestasjonen for vann, er startet opp. Planen er at dette arbeidet skal være ferdig i løpet av 2017.

Del 2: Fra Hetland til Brevik

Nye vann og avløpsledninger langs Bersagelveien er ferdigstilte. Det samme er ny slamavskiller i Breivik med utslipp på dypt vann. Det gjenstår å bygge pumpestasjoner for avløp. Det er søkt om byggetillatelse for pumpestasjonen på Lauvås og arbeidet vil starte så snart tillatelsen er gitt. Hus- og hytteeiere vil få informasjon når vann- og avløpsanlegget er klart til å tas i bruk i deres område.

Del 3: Fra Breivik til Dreggjavik

Det er lagt vannledning i sjø fra Breivik til Dreggjavik. Denne ledningen er nå reingjort.

Del 4: Fra Dreggjavik til Ims

Vann- og avløpsledninger mellom Dreggjavik og Ims med fire pumpestasjoner for avløp, er ferdig bygget. Oppgradering av eksisterende slamavskiller i Dreggjavik med utslipp på dypt vann, er under planlegging. Det er åpnet for tilknytning til avløpsledningen men ikke til vannledningen. Driftsavdelingen på vann- og avløp planlegger i disse dager rengjøring av ledningen fra Dreggjavik fram mot krysset RV13/Bersagelveien. Den enkelte hus- og  hytteeier vil bli kontaktet når tilkobling til vannledningen blir aktuelt.

Link til kart over området

Publisert: 22.05.2017 13:58
Sist endret: 22.05.2017 13:58