Gytegrusutlegging i Figgjoelva

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gytegrusutlegging i Figgjoelva

Tidligere kartlegginger av habitatsforhold for laks i elvestrekningen fra Edlandsvatnet til Grudavatnet i Figgjoelva viste at det var flere strekninger med få gytemuligheter. På bakgrunn av denne kartleggingen er det gitt tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland til å gjennomføre habitatsforbedrende tiltak og i første omgang gytegrusutlegging.

Gytegrusutlegging i Figgjoelva

Gytegrusutleggingen skal forbedre gyteforholdene for laks og sjøaure i Figgjoelva. Noen områder av elva har hatt for dårlige gytemuligheter, blant annet på grunn av fysiske inngrep. Det skal nå legges ut 94 m3 gytegrus i elva fordelt på fem områder. Områdene er ved Skjæveland gamle bru, Foss-Eikeland, Møgedalshølen, Figgjo og Kongeparken (se kart i rapport Tiltaksbeskrivelse for utlegg av gytegrus i Figgjo).

Prosjektet er finansiert gjennom tiltaksmidler fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Figgjo Elveeigarlag og kommunene langs Figgjoelva, Gjesdal, Sandnes, Time og Klepp. Elveeigarlaget stiller på dugnad i og ved elva under utleggingen og har sørget for kartlegging av gyteforhold og utarbeidelse av tiltaksbeskrivelse i forkant. Sandnes kommune står som formell eier av prosjektet og har bidratt til planleggingen og koordineringen av arbeidet.

Arbeidet starter onsdag 27.september og vil pågå til og med torsdag 28.september.

Vil du lese mer om prosjektet?

Trykk her

Publisert: 28.09.2017 14:13
Sist endret: 28.09.2017 14:13