Avfall og gjenvinning

Innhold

Avfall og gjenvinning

Vatne driftsstasjon har lørdagsåpent ut oktober

Hver lørdag kl. 9 - 12, fra april til og med OKTOBER kan du GRATIS levere følgende:

 • Hageavfall
 • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
 • Farlig avfall

Samtidig kan du hente matavfallsposer, biokull eller flis (oppkvernet kvister og greiner)

Vatne driftsstasjon har adresse Lutsiveien 179 

Det er til tider mye trafikk i åpningstiden, så vi ber om at barn under 12 år holder seg inne i bilen. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om renovasjon, ta kontakt med kommunens servicekontor:
Telefon 51 33 50 00   E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

Åpningstider gjenvinningsstasjoner:

Forus gjenvinningsstasjon: se www.ivar.no
Sele gjenvinningsstasjon: se www.ivar.no

Myra gjenvinnningsstasjon, Forsand:
Onsdag 17:00 - 18:00
Lørdag 10:00-12:00 

Informasjonsbrosjyre og brev

Informasjonsbrosjyre om renovasjon i Sandnes kommune. Denne brosjyren er sendt ut til alle husstander desember 2019. 

Informasjonbrev som er sendt ut til innbyggerne i Forsand finner du her.  

Her finner du renovasjonsgebyrer og priser. Alle gebyrer for vann, avløp og renovasjon, med forklaringer, er nå samlet på en felles side. 

Manglende henting av avfall

Sjekk på avfallsbeholderen din om renovatøren har lagt igjen en beskjed til deg. Hvis du ikke finner noen beskjed, kan du melde inn dette på to måter:

Avfall som står ved siden av beholderen vil ikke bli hentet, med mindre du har kjøpt et ekstramerke som du har klistet på sekken. Ekstramerker kan du kjøpe på Servicekontoret og Sandnes bibliotek.

For tung beholder 

 Visste du at beholderen kan bli for tung? Det en øvre grense for hvor tungt avfallet i beholderen skal være:

 • 140 liters beholder:   50 kilo
 • 240 liters beholder:   60 kilo
 • 660 liters beholder:  100 kilo 

Se Forskrift om renovasjon for Sandnes kommune for mer informasjon.

Frosne beholdere

Legg gjerne en avis i bunnen av beholderen, det kan hindre at innholdet fryser fast i beholderen. Når avfallet fryser fast til beholderen klarer ikke renovatøren å tømme den. La da beholderen bli stående, så vil den bli tømt på et senere tidspunkt.   

Har du for mye avfall? 

Det er da mulig å kjøpe et ekstramerke.

Disse kan kjøpes på kommunens servicekontor samt på Sandnes bibliotek.  Du finner pris her. 

Klistermerke klistres på den sekken du ønsker at renovatøren skal ta med seg på tømmedagen.

Klistermerket er nummerert, noe som viser at kostnaden med å hente og gjenvinne innholdet i sekken allerede er betalt for. 

Sekken med klistermerke settes ut sammen med beholderen på tømmedag. 

Bestille eller endre beholdere

Har du for liten eller for stor beholder, er beholderen din ødelagt eller forsvunnet, eller har du flyttet inn inn nytt hus og trenger beholdere, kan du melde inn dette på følgende måter:

Hva slags størrelser kan du få på beholderne? 

Restavfall

Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.
NYHET! Fra våren 2020 kan man bestille 80 liters beholder til restavfall - passer for deg som bor i en liten husholdning og har lite restavfall. 

Papir

Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.

Organisk avfall (mat- og hageavfall)

Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.

Beholder til kun matavfall kan bestilles. Dette er en beholder med brunt lokk og som er merket "Matavfall". Denne løsningen er for deg som enten ikke har noe hageavfall, eller som har alternativ løsning for hageavfallet.  

Glass- og metallemballasje

Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter. 

Samtlige årspriser på avfallsbeholdere finner du her

Tom for matavfallsposer?

Vi deler ikke ut poser til samtlige husstander i kommunen, men alle som trenger poser skal få poser.

Når du er tom for matavfallsposer, kan disse hentes på utvalgte steder i kommunen, se liste under. 

Bor du i sameie/borettslag, så kan dere bestille matavfallsposer levert via hentavfall.no

Her er oversikten over hvor matavfallsposer kan hentes (i åpningstidene) 
I hallene kan dette hentes i billettluka/vaktbua. 

 • Servicekontoret, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1
 • Servicekontoret, Rådhuset på Forsand, Fossanvegen 380

Biblioteker 

Kommunale bemannede idrettshaller
har alle åpningstid fra 16:00 - 22:00 på hverdager:
Trykk på linken for å få opp kart til hallen:

Interkommunale haller (trykk på linken for å finne åpningstider)

Andre hentesteder

Har du forslag til utleveringssteder, så ta kontakt med Servicekontoret!

Her kan du som bor i Sandnes kommune bestille matavfallsposer, og få dem levert hjem til deg.

Det er mulig å bestille matavfallsposer 2 ganger pr. år. En leveranse består av 2 ruller, totalt 150 poser. Noe leveringstid må beregnes. Alternativet være å hente selv på et av stedene nevnt ovenfor. (servicekontoret, biblioteker eller idrettshaller) 

Tømmekalender

Under her finner du ulike måter å skaffe en tømmekalender - og dermed få full oversikt på hvilken beholder som skal tømmes til enhver tid. 

Laste ned appen «Renovasjon i Sandnes» i AppStore eller GooglePlay. Legg inn gateadressen din i appen slik at du mottar melding om når og hvilken beholder som skal settes ut.

Borettslag

Bor du i borettslag må du søke på borettslagets navn i stedet for din gateadresse.

 

Vet du ikke hvilken farge du har der du bor? Gå inn på elektronisk tømmekalender og søk opp din adresse.  

Er du usikker på hvilken tømmedag som gjelder der du bor? Da kan du åpne den elektroniske tømmekalenderen her. Søk opp din adresse (eiendomsnavn), og få din egen tilpassede tømmekalender. Denne løsning viser tømmedager 6 måneder frem i tid. Hvis du bor i borettslag, må du søke på borettslagets navn.  

Du kan bestille tømmekalender på papir fra Servicekontoret på epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no eller telefon 51 33 50 00

Hva kan kastes hvor?

Lurer du på hvor noe skal kastes, så vil sortere.no kunne gi deg svar på dette.

Det er fargen på lokket som avgjør hva som skal kastes i beholderen. I tillegg står det skrevet på lokket hva som skal sorteres oppi beholderen. 

Restavfall i SVART beholder

Restavfall er avfall det ikke er egne sorteringsordninger for.
Denne beholderen har du tilgjengelig der du bor.
Tømmes hjemme hos deg hver 14.dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag. 
På sortere.no finner du ut hva restavfall er.

Plastemballasje sorteres som restavfall - IVARs sorteringsanlegg sortere dette ut for deg. 
Metallemballasje kan sorteres som restavfall - IVARs sorteringsanlegg sorterer dette ut for deg. 

Papp, papir og kartong i BLÅ beholder

Denne beholderen har du tilgjengelig der du bor.
Tømmes hjemme hos deg hver 4.uke.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag. 
På sortere.no finner du ut hva papiravfall er.

Organisk avfall i BRUN beholder

Organisk avfall er både matavfall og hageavfall.
Denne beholderen har du tilgjengelig der du bor. 
Tømmes hjemme hos deg hver 14.dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag
På sortere.no finner du ut hva bioavfall er.

Kun matavfall i BRUN beholder merket "Matavfall"

Denne beholderen blir merket kun matavfall, og kan dermed ikke brukes til hageavfall. 
Denne beholderen kan du bestille til din boenhet.
Tømmes hjemme hos deg hver 14.dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag
 

Hageavfall leveres til gjenvinningsstasjon på Forus, Sele eller Vatne

Det er gratis å levere hageavfall på følgende steder:
Forus gjenvinningsstasjon , Forusbeen 200, 4313 SANDNES
Sele gjenvinningsstasjon , Kleppvegen 837, 4354  VOLL
Vatne driftsstasjon (Lutsiveien 179) Lørdagsåpent (09:00-12:00) fra april - til og med OKTOBER 

Hjemmekompostering - gjenvinn ditt eget mat- og hageavfall

 I Sandnes kan du kompostere ditt eget matavfall, og kan gjennomføres på visse betingelser:

 • Det skal komposteres i en egen godkjent kompostbeholder, av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan lånes av Sandnes kommune. Man betaler kun et depositum på 750,- , og beholderen vil bli kjørt ut til deres eiendom.

 • Bokashi kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Hvis kjøkkenkompostering (feks Bokashi) skal erstatte brun beholder, må man inngå "Avtale om hjemmekompostering" og legge ved kvittering for innkjøpt Bokashi utstyr. Bokashi kvalifiserer som et "Avfallsreduserende tiltak", og man kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiften i forbindelse med innkjøp av Bokashi utstyr.  
 • Man må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke skal benytte vanlig brun beholder.
  Sandnes kommune arrangerer ca. 8 gratis kurs pr.år. Kursdatoer legges ut fortløpende, og påmelding skjer via www.hentavfall.no 
Glass- og metallemballasje i ORANSJE beholder eller levere til miljøstasjon

Denne beholderen kan du bestille utlevert til din bolig. Når beholderen nærmer seg full, må du selv bestille tømming på www.hentavfall.no  

Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på den dato du har valgt ved bestilling. 

Du kan og levere glass- og metallemballasje til våre sentralt utplasserte miljøstasjoner. Her finner du et kart over hvor du finner disse stasjonene. 

Farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektonisk avfall) i RØD beholder

Denne beholdere har du tilgjengelig der du bor. Når beholderen er full, må du selv bestille tømming på www.hentavfall.no 

Farlig avfall og EE-avfall er gratis å levere på følgende steder:  
Forus gjenvinningsstasjon , Forusbeen 200, 4313 SANDNES
Sele gjenvinningsstasjon , Kleppvegen 837, 4354  VOLL
Vatne driftsstasjon (Lutsiveien 179) Lørdagsåpent (09:00-12:00) fra april - september

Lurer du på hva farlig avfall og EE-avfall er? På www.sortere.no finner du svaret.

 

Grovavfall

Henting av grovavfall kan bestilles på www.hentavfall.no inntil 3 ganger pr.år. Denne henteordningen gjelder ikke ordinært restavfall eller bygge- og riveavfall, men gjelder for ombruksgjenstander (også ødelagte) Her finner du informasjon om hva du kan bestille henting av. 

For innbyggere i Forsand vil gammel ordning med Myra gjenvinningsstasjon fortsatt gjelde. Derfor kan ikke henting av grovavfall bestilles her. 
Åpningstider Myra gjenvinningsstasjon:
Onsdag 17:00 - 18:00 og Lørdag 10:00-12:00 

Annet avfall

Annet avfall som ikke kommer inn under noen av de punktene over, kan leveres til IVARs gjenvinningsstasjoner. IVAR har 2 gjenvinningsstasjoner i regionen

For innbyggere i Forsand vil gammel ordning med Myra gjenvinningsstasjon fortsatt gjelde. Derfor kan ikke henting av grovavfall bestilles her.  

Åpningstider Myra gjenvinningsstasjon:
Onsdag 17:00 - 18:00 og Lørdag 10:00-12:00 

Nedgravde avfallscontainere

Er du tilknyttet et nedgravd avfallssystem, så vil tømming av disse skje etter behov.

Hvis det er feil eller avvik med avfallssystemet, f.eks det er fullt eller man ikke får åpnet luken, så kan du melde inn dette på to måter:

Alle innbyggere i Sandnes har fått en informasjonsbrosjyre i posten, hvor all viktig informasjon om renovajon står. Denne informasjonsbrosjyren finner du også her.

Ta kontakt med vaktmester eller styreleder der du bor. Eventuelt kan ny brikke kjøpes på kommunens servicekontor.
Husk at brikken skal følge huset/leiligheten ved salg/utleie.

Ønsker dere nedgravd avfallssystem?
Se http://www.underbakken.no/ for mer informasjon.

 

For personer med nedsatt førlighet, som ikke ved egen hjelp klarer å trille frem egne avfallsbeholdere, så kan det søkes om dispensasjon for fremsetting. Søknadsskjema kan lastes ned her.

Sandnes kommune har innført en støtteordning for privatpersoner, med bostedsadresse i Sandnes, som gjennomfører avfallsminimerende tiltak. Det er tiltak som gjøres, som resulterer i at det genereres mindre avfall totalt. 

Forhåndsgodkjente tiltak er pr.idag: 

 • Innkjøp av tøybleier, startpakke eller tilsvarende. Maks en støtte pr.barn.
 • Innkjøp av kjøkkenkompostering, startpakke eller tilsvarende.

Man vil få refundert deler av utgiften i etterkant;
50% av investeringskostnaden, men en øvre grense på 500,-. 

For å få refusjon, så må dokumentasjon/kvittering sendes til Sandnes kommune,
epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no
Dokumentasjon/kvitteringer må ikke være eldre enn 12 måneder. 

Vær oppmerksom på at hvis kjøkkenkomposteringen skal erstatte brun beholder, må det inngås "Avtale om hjemmekompostering" . 

Hytter og avfall

Sandnes kommune har ca. 3000 hytter. Hytter har ikke egne beholdere, men må selv bringe sitt husholdningsavfall til nærmeste hytterenovasjon. Kart over hvor du finner disse, kan du finne på www.sortere.no (er merket med "H" i kartet)

Hytterenovasjon er ment for avfall fra den daglige husholdningen når man er på hytten, som er tilsvarende det man kaster i de ordinære beholderne man har ved eget bosted.

For større gjenstander må også hytteeiere benytte IVAR gjenvinningsstasjoner på Forus eller Sele. Avfall skal IKKE plasseres utenfor beholder/kontainer.

Næringsavfall

Sandnes kommune har ikke ansvar for innsamling av næringsavfall. Hver enkelt næring/bedrift tar selv kontakt direkte med et avfallsfirma og får en avtale om henting og sorteirng etter individuelt behov.

Sandnes kommune har imidlertid rett til å føre tilsyn med at næringen har en tilfredsstillende avfallsløsning.

Med hensyn til avfallsbehandling fra storhusholdninger, så reguleres dettte inn under Forskrift om miljørettet helsevern. Det er utarbeidet retningslinjer, som fastsetter hvilke kriterier som skal oppfylles for å tilfredsstille lovverkets krav.


Lover og forskrifter

Følgende lover, forskrifter og normer forholder vi oss til:

Publisert: 11.01.2017 00:00
Sist endret: 17.09.2020 13:43