Avfall og gjenvinning

Innhold

Avfall og gjenvinning

Renovasjon i Sandnes

Hvor skal avfallet sorteres? www.hentavfall.no
Bestill henting av
Farlig avfall
EE-avfall eller
Grovavfall

Last ned vår app og få varsel om 
når beholderen skal tømmes. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om renovasjon, ta kontakt med kommunens servicekontor:
Telefon 51 33 50 00   E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

Åpningstider gjenvinningsstasjoner:

Forus gjenvinningsstasjon: se www.ivar.no
Sele gjenvinningsstasjon: se www.ivar.no

Myra gjenvinnningsstasjon, Forsand:
Onsdag 17:00 - 18:00
Lørdag 10:00-12:00 

Informasjonsbrosjyre 

Ny informasjonsbrosjyre som gjelder for 2021 skal være sendt ut til alle husstander i uke 53/2020. Vil du ha en digital versjon av hva som ble sendt ut - så finner du brosjyren her

Hver lørdag - fra april og ut oktober er det lørdagsåpent kl 9 - 12 på Vatne driftsstasjon (Lutsiveien 179) Her kan man gratis levere hageavfall, farlig avfall og EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall)

NYHET! Innlevering av gjenstander til ombruk!
Gjenstander til ombruk kan nå leveres inn i åpningstiden på lørdager. Vi tar imot det meste av smågjenstander, og småmøbler. Kriteriet er at det er helt og brukbart.
Det som leveres inn her vil bli omsatt i vår butikk Brukbrukt på Amfi Vågen eller på Byttebua på Forus gjenvinningsstasjon. 

Det er og mulig å få påfyll av nye matavfallsposer.

Så langt beholdningen rekker så har vi biokull og flis/bark (kvernet kvister/greiner) som man kan få med hjem igjen. 

Her finner du renovasjonsgebyrer og priser. Alle gebyrer for vann, avløp og renovasjon, med forklaringer, er nå samlet på en felles side. 

Manglende henting av avfall

Sjekk på avfallsbeholderen din om renovatøren har lagt igjen en beskjed til deg. Hvis du ikke finner noen beskjed, kan du melde inn dette på to måter:

Avfall som står ved siden av beholderen vil ikke bli hentet, med mindre du har kjøpt et ekstramerke som du har klistet på sekken. Ekstramerker kan du kjøpe på Servicekontoret og Sandnes bibliotek.

For tung beholder 

 Visste du at beholderen kan bli for tung? Det en øvre grense for hvor tungt avfallet i beholderen skal være:

 • 140 liters beholder:   50 kilo
 • 240 liters beholder:   60 kilo
 • 660 liters beholder:  100 kilo 

Se Forskrift om renovasjon for Sandnes kommune for mer informasjon.

Frosne beholdere

Legg gjerne en avis i bunnen av beholderen, det kan hindre at innholdet fryser fast i beholderen. Når avfallet fryser fast til beholderen klarer ikke renovatøren å tømme den. La da beholderen bli stående, så vil den bli tømt på et senere tidspunkt.   

Har du for mye avfall? 

Det er da mulig å kjøpe et ekstramerke.

Disse kan kjøpes på kommunens servicekontor samt på Sandnes bibliotek.  Du finner pris her. 

Klistermerke klistres på den sekken du ønsker at renovatøren skal ta med seg på tømmedagen.

Klistermerket er nummerert, noe som viser at kostnaden med å hente og gjenvinne innholdet i sekken allerede er betalt for. 

Sekken med klistermerke settes ut sammen med beholderen på tømmedag.

 

Bestille eller endre beholdere

Har du for liten eller for stor beholder, er beholderen din ødelagt eller forsvunnet, eller har du flyttet inn inn nytt hus og trenger beholdere, kan du melde inn dette på følgende måter:

Lås til beholdere

Det er mulig å bestille lås til beholdere, mot et årlig gebyr pr. lås. Låsen er en spesialtype (gravitasjonslås) som vi monterer på etter bestilling. Lås på beholdere benyttes i tilfeller ved brannfare og/eller misbruk. 
Ta kontakt med Servicekontoret for å bestille dette. 

Hva slags størrelser kan du få på beholderne? 

Samtlige årspriser på avfallsbeholdere finner du her

Restavfall

Kan bestilles i størrelsene 80 liter, 140 liter, 240 liter og 660 liter.
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.
Beholder på 80 liter - passer for deg som bor i en liten husholdning og/eller har lite restavfall. 

Papir

Kan bestilles i størrelsene 140 liter, 240 liter og 660 liter 
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.

Organisk avfall (mat- og hageavfall)

Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.

Matavfall

Kan bestilles - og kommer kun i størrelsen 140 liter

Passer for deg som enten ikke har noe hageavfall, eller som har alternativ løsning for hageavfallet.  
Denne beholderen kan ikke bestilles som fellesbeholder. 

Hageavfall

Kan bestilles i størrelsen 240 liter.

Glass- og metallemballasje

Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter. 

 

Tom for matavfallsposer?

Vi deler ikke ut poser til samtlige husstander i kommunen, men alle som trenger poser skal få poser.

Når du er tom for matavfallsposer, kan disse hentes på utvalgte steder i kommunen, se liste under. 

Her er oversikten over hvor matavfallsposer kan hentes (i åpningstidene) 

I hallene kan dette hentes i billettluka/vaktbua. 

 • Servicekontoret, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1
 • Servicekontoret, Rådhuset på Forsand, Fossanvegen 380

Biblioteker 

Kommunale bemannede idrettshaller
har alle åpningstid fra 16:00 - 22:00 på hverdager:
Trykk på linken for å få opp kart til hallen:

Interkommunale haller (trykk på linken for å finne åpningstider)

Andre hentesteder

Har du forslag til utleveringssteder, så ta kontakt med Servicekontoret!

Her kan du som bor i Sandnes kommune bestille matavfallsposer, og få dem levert hjem til deg.

Det er mulig å bestille matavfallsposer 2 ganger pr. år. En leveranse består av 2 ruller, totalt 150 poser. Noe leveringstid må beregnes. Alternativet være å hente selv på et av stedene nevnt ovenfor. 

Bor du i leilighet med felles inngang?

Da kan det bestilles felles levering av poser.

Dette kan styreleder/kontaktperson bestille, ved å sende epost til renovasjon2@sandnes.kommune.no
Husk å oppgi antall ruller ,kontaktinfo og leveringsadresse.

Tømmekalender

Under her finner du ulike måter å skaffe en tømmekalender - og dermed få full oversikt på hvilken beholder som skal tømmes til enhver tid. 

Laste ned appen «Renovasjon i Sandnes» i AppStore eller GooglePlay. Legg inn gateadressen din i appen slik at du mottar melding om når og hvilken beholder som skal settes ut.

Borettslag

Bor du i borettslag må du søke på borettslagets navn i stedet for din gateadresse.

Vet du ikke hvilken tømmedag du har der du bor? Gå inn på elektronisk tømmekalender og søk opp din adresse.  

Er du usikker på hvilken tømmedag som gjelder der du bor? Da kan du åpne den elektroniske tømmekalenderen her. Søk opp din adresse (eiendomsnavn), og få din egen tilpassede tømmekalender. Denne løsning viser tømmedager 6 måneder frem i tid. Hvis du bor i borettslag, må du søke på borettslagets navn.  

Du kan bestille tømmekalender på papir fra Servicekontoret på epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no eller telefon 51 33 50 00

Hva kan kastes hvor?

Lurer du på hvor noe skal kastes, så vil sortere.no kunne gi deg svar på dette.

Det er fargen på lokket som avgjør hva som skal kastes i beholderen. I tillegg står det skrevet på lokket hva som skal sorteres oppi beholderen. 

Restavfall i beholder med SVART lokk

Restavfall er avfall det ikke er egne sorteringsordninger for.
Denne beholderen har du tilgjengelig der du bor.
Tømmes hjemme hos deg hver 14.dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag. 
På sortere.no finner du ut hva restavfall er.

Plastemballasje sorteres som restavfall - IVARs sorteringsanlegg sortere dette ut for deg. 
Metallemballasje kan sorteres som restavfall - IVARs sorteringsanlegg sorterer dette ut for deg. 

Papp, papir og kartong i beholder med BLÅTT lokk

Denne beholderen har du tilgjengelig der du bor.
Tømmes hjemme hos deg hver 4.uke.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag. 
På sortere.no finner du ut hva papiravfall er.

Organisk avfall i beholder med BRUNT lokk

Organisk avfall er både matavfall og hageavfall.
Denne beholderen har du tilgjengelig der du bor. 
Tømmes hjemme hos deg hver 14.dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag
På sortere.no finner du ut hva bioavfall er.

Kun matavfall i beholder med BRUNT lokk, merket "Matavfall"

Denne beholderen blir merket kun matavfall, og kan dermed ikke brukes til hageavfall. 
Denne beholderen kan du bestille til din boenhet.
Tømmes hjemme hos deg hver 14.dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag
 

NYHET! fra 2021 - Hageavfall i egen beholder med GRØNT lokk

Denne beholderen kan du bestille til din boenhet - og benyttes kun til hageavfall. 
OBS! Denne beholderen blir kun tømt i hagesesongen, som er fra april til og med oktober. Denne beholderen er til hageavfall. Stein, masser og oppsop fra gater skal ikke i denne beholderen. 


Tømmes hjemme hos deg hver 14.dag, samme tømmedag som den brune beholderen. 
Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på tømmedag. 

Hageavfall leveres til gjenvinningsstasjon på Forus, Sele eller Vatne

Det er gratis å levere hageavfall på følgende steder:
Forus gjenvinningsstasjon , Forusbeen 200, 4313 SANDNES
Sele gjenvinningsstasjon , Kleppvegen 837, 4354  VOLL
Vatne driftsstasjon (Lutsiveien 179) Lørdagsåpent (09:00-12:00) fra april - til og med OKTOBER 

Hjemmekompostering - gjenvinn ditt eget mat- og hageavfall

 I Sandnes kan du kompostere ditt eget matavfall, og kan gjennomføres på visse betingelser:

 • Det skal komposteres i en egen godkjent kompostbeholder, av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan lånes av Sandnes kommune. Man betaler kun et depositum på 750,- , og beholderen vil bli kjørt ut til deres eiendom.

 • Bokashi kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Hvis kjøkkenkompostering (feks Bokashi) skal erstatte brun beholder, må man inngå "Avtale om hjemmekompostering" og legge ved kvittering for innkjøpt Bokashi utstyr. Bokashi kvalifiserer som et "Avfallsreduserende tiltak", og man kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiften i forbindelse med innkjøp av Bokashi utstyr.  
 • Man må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke skal benytte vanlig brun beholder.
  Sandnes kommune arrangerer ca. 16 gratis kurs pr.år. Kursdatoer legges ut fortløpende, og påmelding skjer via www.hentavfall.no 
Glass- og metallemballasje i beholder med ORANSJE lokk eller levere til miljøstasjon

Denne beholderen kan du bestille utlevert til din bolig. Når beholderen nærmer seg full, må du selv bestille tømming på www.hentavfall.no  

Husk å sette ut beholder innen kl. 06:00 på den dato du har valgt ved bestilling. 

Du kan og levere glass- og metallemballasje til våre sentralt utplasserte miljøstasjoner. Her finner du et kart over hvor du finner disse stasjonene. 

Farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektonisk avfall) i RØD beholder

Denne beholdere har du tilgjengelig der du bor. Når beholderen er full, må du selv bestille tømming på www.hentavfall.no 

Farlig avfall og EE-avfall er gratis å levere på følgende steder:  
Forus gjenvinningsstasjon , Forusbeen 200, 4313 SANDNES
Sele gjenvinningsstasjon , Kleppvegen 837, 4354  VOLL
Vatne driftsstasjon (Lutsiveien 179) Lørdagsåpent (09:00-12:00) fra april - oktober

Lurer du på hva farlig avfall og EE-avfall er? På www.sortere.no finner du svaret.

 

Grovavfall

Henting av grovavfall kan bestilles på www.hentavfall.no inntil 3 ganger pr.år. Denne henteordningen gjelder ikke ordinært restavfall eller bygge- og riveavfall, men gjelder for ombruksgjenstander (også ødelagte) 

For innbyggere i Forsand vil gammel ordning med Myra gjenvinningsstasjon fortsatt gjelde. Derfor kan ikke henting av grovavfall bestilles her. 
Åpningstider Myra gjenvinningsstasjon:
Onsdag 17:00 - 18:00 og Lørdag 10:00-12:00 

Annet avfall

Annet avfall som ikke kommer inn under noen av de punktene over, kan leveres til IVARs gjenvinningsstasjoner. IVAR har 2 gjenvinningsstasjoner i regionen

For innbyggere på Forsand
Åpningstider Myra gjenvinningsstasjon: 

Onsdag 17:00 - 18:00
Lørdag 10:00-12:00 

Nedgravde avfallscontainere

Er du tilknyttet et nedgravd avfallssystem, så vil tømming av disse skje etter behov.

Hvis det er feil eller avvik med avfallssystemet, f.eks det er fullt eller man ikke får åpnet luken, så kan du melde inn dette på to måter:

Ny informasjonsbrosjyre som gjelder for 2021 skal være sendt ut til alle husstander i uke 53/2020. 

Vil du ha en digital versjon av hva som ble sendt ut - så finner du brosjyren her.  

Ta kontakt med vaktmester eller styreleder der du bor. Eventuelt kan ny brikke kjøpes på kommunens servicekontor.
Husk at brikken skal følge huset/leiligheten ved salg/utleie.

Ønsker dere nedgravd avfallssystem?
Se http://www.underbakken.no/ for mer informasjon.

 

For personer med nedsatt førlighet, som ikke ved egen hjelp klarer å trille frem egne avfallsbeholdere, så kan det søkes om dispensasjon for fremsetting. Søknadsskjema kan lastes ned her.

Sandnes kommune har innført en støtteordning for privatpersoner, med bostedsadresse i Sandnes, som gjennomfører avfallsminimerende tiltak. Det er tiltak som gjøres, som resulterer i at det genereres mindre avfall totalt. 

Forhåndsgodkjente tiltak er pr.idag: 

 • Innkjøp av tøybleier, startpakke eller tilsvarende. Maks en støtte pr.barn.
 • Innkjøp av kjøkkenkompostering, startpakke eller tilsvarende.

Man vil få refundert deler av utgiften i etterkant;
50% av investeringskostnaden, men en øvre grense på 500,-. 

For å få refusjon, så må dokumentasjon/kvittering sendes til Sandnes kommune,
epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no
Dokumentasjon/kvitteringer må ikke være eldre enn 12 måneder. 

Vær oppmerksom på at hvis kjøkkenkomposteringen skal erstatte brun beholder, må det inngås "Avtale om hjemmekompostering" . 

Hytter og avfall

Sandnes kommune har ca. 3000 hytter. Hytter har ikke egne beholdere, men må selv bringe sitt husholdningsavfall til nærmeste hytterenovasjon. Kart over hvor du finner disse, kan du finne på www.sortere.no (er merket med "H" i kartet)

Hytterenovasjon er ment for avfall fra den daglige husholdningen når man er på hytten, som er tilsvarende det man kaster i de ordinære beholderne man har ved eget bosted.

For større gjenstander må også hytteeiere benytte IVAR gjenvinningsstasjoner på Forus eller Sele. Avfall skal IKKE plasseres utenfor beholder/kontainer.

Hvis hytta er ubeboelig og avstengt, så kan det gi grunnlag for å søke om fritak for hytterenovasjonsgebyr. Fritak kan gis for inntil 1 år. Søknad med dokumentasjon (bilder) kan sendes til servicekontoret@sandnes.kommune.no 

Næringsavfall

Sandnes kommune har ikke ansvar for innsamling av næringsavfall. Hver enkelt næring/bedrift tar selv kontakt direkte med et avfallsfirma og får en avtale om henting og sorteirng etter individuelt behov.

Sandnes kommune har imidlertid rett til å føre tilsyn med at næringen har en tilfredsstillende avfallsløsning.

Med hensyn til avfallsbehandling fra storhusholdninger, så reguleres dettte inn under Forskrift om miljørettet helsevern. Det er utarbeidet retningslinjer, som fastsetter hvilke kriterier som skal oppfylles for å tilfredsstille lovverkets krav.


Lover og forskrifter

Følgende lover, forskrifter og normer forholder vi oss til:

 

Publisert: 26.03.2021 00:00
Sist endret: 06.10.2021 09:35