Slette heftelse på eiendom

Innhold

Slette heftelse på eiendom

En tinglyst heftelse er en rettighet på en eiendom som begrenser eiers bruk av eiendommen. Det er mulig å sende en søknad til Kartverket om å få slettet tinglyste heftelser. Noen ganger må du få samtykke fra oss før man kontakter Kartverket.

Grunnboka

 Grunnboka er et offentlig register over tinglyste rettigheter( servitutter ) og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. 

 En servitutt er en rett til begrenset bruk av en annens eiendom, eller til å hindre en bestemt bruk, noe som kalles negativ servitutt. Servitutter kan tinglyses som en heftelse på eiendommen det gjelder. Eksempel på servitutter er veiretter, hugstretter, fiskeretter og byggeforbud.

 For å sjekke rettigheter og plikter på en eiendom, sjekk via seeiendom eller kontakt Tinglysingen.

 Mer informasjon finnes på kartverkets sider om eiendom og areal

 Mer informasjon om sletting av heftelse finner du på kartverketssider om hvordan å slette heftelser

  • den tinglyste heftelsen inneholder et punkt om at den ikke kan slettes og/eller endres uten vårt samtykke

 eller

  •  Sandnes kommune er rettighetshaver

 Hva får du?

 Samtykke til å få slettet tinglyst heftelse.

Krav til søker

 For at vi skal samtykke til slettingen må grunnlaget for heftelsen være vesentlig endret eller bortfalt i sin helhet. Den som søker om Plan- og bygningsetatens samtykke, må redegjøre grundig for hvorfor erklæringen kan slettes. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig når vi har mottatt komplett dokumentasjon.

Hva koster det?

 Saksbehandlingsgebyret er på kr.   per behandlet heftelse.

  • adresse
  • gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt seksjonsnummer
  • kopi av selve den tinglyste erklæringen, påført dagboknummer og tinglysingsdato
  • skriftlig og grundig redegjørelse om hvorfor den tinglyste erklæringen vurderes som grunnløs, og dermed hvorfor den kan slettes
  • dokumentasjon som underbygger den skriftlige redegjørelsen
  • utskrift fra Statens Kartverk med oversikt over den eller de tinglyste erklæringene på eiendommen. Denne skal vedlegges dersom det gjelder forhold eldre enn 1930.

 

 

Hva skjer videre?

Søknaden blir behandlet så raskt som mulig når komplett dokumentasjon er mottatt.

Når du har fått samtykke til sletting må du kontakte Statens kartverk, Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss.

 

Publisert: 09.12.2016 11:00
Sist endret: 06.03.2017 12:03