Refusjon

Innhold

Refusjon

Refusjoner og refusjonsberegninger

 

Privat utbygger, som bygger veg, legger vann- og avløpsledninger eller opparbeider annet fellesareal for flere eiendommer, har rett til å kreve sine utgifter refundert av de eiendommer som får nytte av anleggene.

Kommunen kan påta seg å beregne refusjon og føre en refusjonssak for utbygger etter plan- og bygningslovens kapittel 18. Refusjonsberegning kan også legges til grunn for forhandling om frivillig avtale mellom partene.

Kommunens refusjonsberegning er en gebyrbelagt tjeneste.

I noen tilfeller inngår kommunen refusjonsavtale med utbygger av en tomt, som ikke er byggeklar med hensyn til veg, vann eller avløp, og hvor kostnadene med fremføring av dette blir for store å pålegge denne ene eiendommen. Det gis da dispensasjon ved at det tinglyses en refusjonsavtale på eiendommen, hvor den forpliktes til å bidra med refusjon til kommunen eller annen utbygger når anlegget en gang bygges.

Her finner du plan- og bygnignsloven kap 18

 

 

Refusjonsberegning jamfør Plan og bygningsloven. 18-3 -18-9 (1.6)
Type betalingssats Vedtatt sats for  2020 Merknader
Utbyggingsavtaler
Refusjonsberegning jamfør Plan og bygningsloven. 18-3 -18-9 888 kr per time Refusjonsberegninger som bestilles etter modell av plan og bygningsloven. Gebyrene belastes uavhengig av om beregningen fører til endelig vedtak eller ikke

 

Kontakt informasjon

Stab utbyggingsavtaler v/Mai Haukalid 51 33 52 02 / 980 12 874 eller epost: postmottak.utbyggingsavtaler@sandnes.kommune.no

Publisert: 18.01.2017 10:43
Sist endret: 06.03.2017 12:01