Teknisk- Planer under arbeid

Innhold

Teknisk- Planer under arbeid

Planer på høring vann, avløp, renovasjon, vei, parker , grønt og miljø

Sandnes kommune har i lag med Forsand kommune innledet en prosess med utarbeidelse av felles renovasjonsforskrift. Arbeidet er en del av sammenslåingen frem mot 2020 og nye Sandnes. 

Gjeldende renovasjonsforskrift for Sandnes kommune ble vedtatt av Sandnes bystyre i 2013. Gjeldende renovasjonsforskrift for Forsand kommune ble vedtatt av Driftsutvalget i Forsand kommune i 2014. 

Den nye forskriften som foreslås er en revidering av dagens forskrifter. Tekstforslaget er basert på begge kommuners nåværende forskrifter, og både innhold og struktur er i all hovedsak lik som i de eksisterende forskriftene. 

Forslag til Renovasjonsforskrift for nye Sandnes kommune sendes nå ut på høring. 

 Har du innspill til høringen?

Høringsfristen er 25.oktober 2019

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk direkte til Sandnes kommune

Eller via epost: postmottak@sandnes.kommune.no

Lenke til dokumenter: 

Høringsbrev

Forslag til ny renovasjonsforskrift

Sak, fellesnemnda nye Sandnes kommune

Vedtak, fellesnemnda nye Sandnes kommune

 

 

 

Publisert: 31.08.2017 08:59
Sist endret: 24.09.2019 18:17