Statistikk utdanningsnivå, inntekt, levekår og sosiale forhold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Statistikk utdanningsnivå, inntekt, levekår og sosiale forhold

Utdanningsnivå

En tredjedel av befolkningen i Sandnes har høyere utdanning, og flere kvinner enn menn har utdanning på universitets- og høgskolenivå. Om lag 41 prosent av befolkningen har utdanning på videregående nivå, mens 26 prosent har grunnskoleutdanning (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

 Utdanningsnivå Begge kjønn Menn Kvinner
Grunnskolenivå 25,9 25,3 26,6
Videregående skole-nivå 38 41,3 34,5
Fagskolenivå 3 4 1,9
Universitets- og høgskolenivå   kort 23,1 18,5 27,8
Universitets- og høgskolenivå   lang 10 10,9 9,2

 

Kilde : SSB

Inntekt, levekår og sosiale forhold

Sandnes har et høyt inntektsnivå, og i 2015 ligger medianinntekten etter skatt for husholdningene i kommunen godt over landsgjennomsnittet på 491 000 kroner. Samtidig bor om lag 4,2 prosent av innbyggerne i husholdninger med lavinntekt, her regnet som under 50 prosent av medianen etter EU-skala (Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Sandnes har kartlagt levekårene i små geografiske områder innad i kommunen, og du kan finne levekårkartleggingen i et interaktivt kart. Undersøkelsen inkluderer mange ulike tema innenfor levekår, som befolkningssammensetning, utdanning, kriminalitet og inntekts- og sosiale forhold.

Medianinntekt etter skatt for   husholdninger i Sandnes, etter husholdningstype. 2015

 

Inntekt etter skatt, median (kr)

Alle husholdninger

568 000

Aleneboende

302 000

Par uten barn

667 000

Par med barn 0-17 år

834 000

Enslig mor/far med barn 0-17 år

415 000

Kilde : SSB

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
  • epost
Publisert: 08.12.2016 13:04
Sist endret: 08.12.2016 13:05