Statistikk utdanningsnivå, inntekt, levekår og sosiale forhold

Innhold

Statistikk utdanningsnivå, inntekt, levekår og sosiale forhold

Utdanningsnivå

En tredjedel av befolkningen i Sandnes har høyere utdanning, og flere kvinner enn menn har utdanning på universitets- og høgskolenivå. Andelen med høyere utdanning i Sandnes er helt sammenfallende med landsgjennomsnittet på 33,4 prosent.

 Utdanningsnivå Begge kjønn Menn Kvinner
Grunnskolenivå 25,6 25,3 25,9
Videregående skole-nivå 38 41,4 34,4
Fagskolenivå 3,0 4,0 2,0
Universitets- og høgskolenivå   kort 23,2 18,3 28,3
Universitets- og høgskolenivå   lang 10,2 11 9,4

 Kilde : SSB

Inntekt, levekår og sosiale forhold

Sandnes har et høyt inntektsnivå sammenlignet med landet. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at medianinntekten etter skatt for alle husholdninger var 497.600 kroner i 2016. Tilsvarende tall for Sandnes er 567.000 kroner.

Medianinntekten for alle husholdninger i 2016 er imidlertid marginalt lavere enn tallene for 2015, da medianinntekt var 568 000.

Tall fra Statistisk sentralbyrå for 2016 viser at 4,4 prosent av befolkningen i Sandnes bor i husholdninger med lavinntekt, her regnet som under 50 prosent av medianen etter EU-skala. Til sammenligning viser tilsvarende tall at 4,2 prosent av befolkningen bodde i lavinntektshusholdninger etter samme kriterier i 2015.

 

Medianinntekt etter skatt for   husholdninger i Sandnes, etter husholdningstype. 2016

 

Inntekt etter skatt, median (kr)

Alle husholdninger

567 000

Aleneboende

299 000

Par uten barn

666 000

Par med barn 0-17 år

826 000

Enslig mor/far med barn 0-17 år

412 000

Kilde : SSB

Sandnes har kartlagt levekårene i små geografiske områder innad i kommunen, og du kan finne levekårkartleggingen i et interaktivt kart. Undersøkelsen inkluderer mange ulike tema innenfor levekår, som befolkningssammensetning, utdanning, kriminalitet og inntekts- og sosiale forhold.

Her er link til pilotrapporten fra 2015.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
  • epost
Publisert: 08.12.2016 13:04
Sist endret: 02.01.2019 09:23