Befolkningsframskrivning Sandnes

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Befolkningsframskrivning Sandnes

Sandnes kommune bruker egne befolkningsframskrivinger i sin planlegging. I den gjeldende framskrivingen antas det at befolkningsveksten vil ligge på et lavere nivå i framtiden enn det den har gjort de siste ti årene, men at man fortsatt vil ha vekst.

Befolkningsframskriving for Sandnes, prosentvis vekst

 

Befolkningsframskriving for Sandnes kommune. 2016-2030 

Sandnes kommune bruker egne befolkningsframskrivinger i sin planlegging. I den gjeldende framskrivingen antas det at befolkningsveksten vil ligge på et lavere nivå i framtiden enn det den har gjort de siste ti årene, men at man fortsatt vil ha vekst.

Befolkningsframskriving for Sandnes kommune. 2017 - 2035
2017 75497 1,2
2018 76403 1,3
2019 77396 1,4
2020 78480 1,5
2021 79618 1,5
2022 80772 1,5
2023 81943 1,4
2024 83091 1,4
2025 84254 1,4
2026 85433 1,4
2027 86587 1,3
2028 87712 1,3
2029 88835 1,3
2030 89954 1,3
2031 91079 1,2
2032 92172 1,2
2033 93259 1,2
2034 94332 1,1
2035 95370 1,1

 

 

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
  • epost
Publisert: 22.02.2017 12:49
Sist endret: 22.02.2017 12:50