Befolkningens landsbakgrunn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Befolkningens landsbakgrunn

ved utgangen av 1. kvartal 2017 bodde det 16011 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Sandnes kommune. Denne gruppen består per definisjon innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen.

Innvandrerbefolkning

Sandnes har en relativt stor innvandrerandel. Om lag 17 prosent av befolkningen i kommunen har selv innvandret til landet, mens rundt fire prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. Det vil si at en av fire innbyggere i Sandnes har innvandrerbakgrunn. Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam.

Innvandrere og norskfødte med invandrer foreldre
  Menn Kvinner Totalt %
Europa unntatt Tyrkia 5 081 3 876 8 957 56 %
Afrika 722 609 1 331 8 %
Asia med Tyrkia 2 426 2 670 5 096 32 %
Nord-Amerika 99 99 198 1 %
Sør- og Mellom-Amerika 173 220 393 2 %
Oseania 24 12 36 0 %
Statsløse 0 0 0 0 %
Uoppgitt 0 0 0 0 %
Totalt 8 525 7 486 16 011  

 Kilde: SSB

 Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen ved 1 kvartal 2017 er:

Innvandrere og norskfødte med   innvandrerforeldre i Sandnes, etter landbakgrunn. 2016, Absolutte tall og   prosent
  Antall personer Andel av befolkningen
Polen 2942 3,90 %
Litauen 1093 1,45 %
Vietnam 849 1,12 %
Russland 597 0,79 %
Irak 496 0,66 %
Tyskland 448 0,59 %
Pakistan 441 0,58 %
Bosnia-Hercegovina 385 0,51 %
Storbritannia 370 0,49 %
Filippinene 369 0,49 %
Andre land 8022 10,63 %

Kilde: SSB

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
  • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:13
Sist endret: 08.12.2016 13:14