Befolkningens landsbakgrunn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ved inngangen til 2017 bodde det 15 791 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Sandnes kommune. Denne gruppen består per definisjon innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen.

Innvandrerbefolkning

Sandnes har en relativt stor innvandrerandel. Om lag 17 prosent av befolkningen i kommunen har selv innvandret til landet, mens rundt fire prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. Det vil si at en av fire innbyggere i Sandnes har innvandrerbakgrunn. Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam.

Innvandrere og norskfødte med invandrer foreldre
  Menn Kvinner Totalt %
Europa uten Tyrkia 5 121 3 850  8 971 57
Afrika    699    567  1 266 8
Asia med Tyrkia  2 311 2 591  4 902 31
Nord- Amerika     115    103     218 1
Sør- og Mellom Amerika     171    221     392 2
Oseania       27      15      42 0
Statsløse         0        0         0 0
Uoppgitt         0        0         0 0
Totalt 8 444 7 347 15 791  

Alle ett- og totall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.  Kilde: SSB

 Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen ved inngangen til 2017 er:

Innvandrere og norskfødte med   innvandrerforeldre i Sandnes, etter landbakgrunn. 2016, Absolutte tall og   prosent

 

Antall personer

Andel av befolkningen

Polen

2 924

3.91

Litauen

1 085

1.45

Vietnam

839

1.12

Russland

572

0.76

Irak

489

0.65

Tyskland

453

0.61

Pakistan

433

0.58

Storbritannia

404

0.54

Danmark

399

0.53

Bosnia-Hercegovina

378

0.51

Andre land

7 816

10.46

Kilde: SSB

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/stabsleder Mette Paavola,
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon 51 33 60 15
  • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:13
Sist endret: 08.12.2016 13:14