Befolkning - statistikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Befolkning - statistikk

Sandnes har 75 747 innbyggere per 1. kvartal 2017, og er med det Norges sjuende største by.

Befolkningspyramide

Gode data om befolkningen har betydning for de fleste områder i samfunnet og viser oss sammenhenger vi ofte ikke tenker over. Både private og ikke minst offentlige virksomheter har stor nytte av slike data i daglig drift og ved planlegging.

Kilde: SSB

Sandnes har  75 747 innbyggere per 1. kvartal 2017, og er med det Norges sjuende største by.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 28 prosent av innbyggerne er under 20 år. Andelen av befolkningen som er 60 år og eldre er 18 prosent i Sandnes, sammenlignet med 22 prosent på landsbasis (Kilde: Statistisk sentralbyrå).           

Befolkningen, etter alder. Prosent 
 Aldersgruppe Sandnes Hele landet
0-9 år 15 12
10-19 år 13 12
20-29 år 14 14
30-39 år 16 13
40-49 år 14 14
50-59 år 12 13
60-69 år 9 11
70-79 år 5 7
80-89 år 2 3
90-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

 Kilde: SSB

Fødselsoverskudd og flytting

Det fødes om lag 1 000 barn i Sandnes hvert år. Samtidig er det rundt 400 dødsfall i kommunen. Det betyr at Sandnes har et betydelig fødselsoverskudd, som ligger på om lag 0,9 prosent av befolkningen. Til sammenligning er fødselsoverskuddet for hele landet 0,4 prosent (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

 

Fødte, døde og fødselsoverskudd. Absolutte tall og prosent 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fødte 1021 1064 1059 1085 1045 1124
Døde 414 406 409 377 391 418
Fødselsoverskudd, prosent 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9

Kilde: SSB

 De siste årene har langt flere mennesker flyttet til enn fra Sandnes, noe som betyr at kommunen har hatt netto flytteoverskudd.

I 2016 flyttet mer enn 4 000 personer inn, mens 4 000 flyttet ut, det vil si at kommunen fikk i overkant av 7 nye innbyggere som følge av flytting. Innvandring har utgjort en stor andel av flytteoverskuddet det siste tiåret (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Nettoinnvandring, innenlandsk   nettoflytting og samlet nettoflytting. 2011-2016
 År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoinnvandring 595 942 784 805 546 -37
Innenlandsk nettoflytting 387 630 416 209 -7 44
Nettoflytting, samlet 982 1572 1200 1014 539 7

 Kilde : SSB

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
  • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:19
Sist endret: 08.12.2016 13:19