Befolkning - statistikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes har 75 415 innbyggere per 3. kvartal 2016, og er med det Norges sjuende største by.

Befolkningspyramide

Gode data om befolkningen har betydning for de fleste områder i samfunnet og viser oss sammenhenger vi ofte ikke tenker over. Både private og ikke minst offentlige virksomheter har stor nytte av slike data i daglig drift og ved planlegging.

 Sandnes har 75 415 innbyggere per 3. kvartal 2016, og er med det Norges sjuende største by.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 28 prosent av innbyggerne er under 20 år. Andelen av befolkningen som er 60 år og eldre er 16 prosent i Sandnes, sammenlignet med 22 prosent på landsbasis (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Befolkningen, etter alder. Prosent

 

Sandnes

Hele landet

0-9 år

15

12

10-19 år

13

12

20-29 år

14

14

30-39 år

16

13

40-49 år

14

14

50-59 år

12

13

60-69 år

9

11

70-79 år

5

7

80-89 år

2

3

90-99 år

1

1

100 år eller eldre

0

0

Det fødes om lag 1 000 barn i Sandnes hvert år. Samtidig er det rundt 400 dødsfall i kommunen. Det betyr at Sandnes har et betydelig fødselsoverskudd, som ligger på om lag 0,9 prosent av befolkningen. Til sammenligning er fødselsoverskuddet for hele landet 0,4 prosent (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Fødte, døde og fødselsoverskudd.   Absolutte tall og prosent

 

2011

2012

2013

2014

2015

Levendefødte, antall

1 021

1 064

1 059

1 085

1 045

Døde, antall

  414

  406

   409

   377

   391

Fødselsoverskudd, prosent

0.9

1.0

0.9

1.0

0.9

De siste årene har langt flere mennesker flyttet til enn fra Sandnes, noe som betyr at kommunen har hatt netto flytteoverskudd. I 2015 flyttet mer enn 4 900 personer inn, mens 4 400 flyttet ut, det vil si at kommunen fikk i overkant av 500 nye innbyggere som følge av flytting. Innvandring har utgjort en stor andel av flytteoverskuddet det siste tiåret (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Nettoinnvandring, innenlandsk   nettoflytting og samlet nettoflytting. 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Nettoinnvandring

      595

942

784

805

546

Innenlandsk nettoflytting

      387

630

416

209

-7

Nettoflytting, samlet

      982

1 572

1 200

1 014

539

 

 


 

Publisert: 08.12.2016 13:19
Sist endret: 08.12.2016 13:19