Tar betalt for leie av kommunal grunn

Innhold

Tar betalt for leie av kommunal grunn

Sandnes kommune innfører nytt utleiereglement for bruk av kommunal grunn i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet.

Bygge- og anleggsvirksomhet legger ofte beslag på kommunalt areal som normalt er tilgjengelig for allmenheten. Det kan være veier, fortau, parker og parkeringsplasser.

Det nye utleiereglementet skal bidra til at minst mulig areal blir beslaglagt under bygge- og anleggsvirksomhet, og i tillegg sørge for at arealet blir ført tilbake til allmennheten så raskt som mulig. Samtidig skal det gi leieinntekter som vil gjøre det mulig for kommunen å opprettholde tjenester på dagens nivå.

Gebyrenes størrelse kan endres ved årlig justering av økonomiplanen.

Reglementet har virkning fra 1. januar 2021.


Lenker
Skjema for søknad om riggplass (sendes på e-post til postmottak@sandnes.kommune.no)
Utleiereglement

Publisert: 14.01.2021 11:47
Sist endret: 26.03.2021 13:39