Bestille situasjonskart

Innhold

Bestille situasjonskart

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Hva gjelder for eiendommen?

Situasjonskartet skal maksimalt være ett år gammelt, og du får tilsendt alle nødvendige karter fra Sandnes kommune, ved å bestille dem fra selvbetjeningsløsningen. Bestilling av grunnlagsinformasjon er gratis.

Du mottar disse dokumentene (som pdf-filer):

 • Informasjonsskriv om leveransen, veiledning til byggesak og vann/vei/avløp
 • Situasjonskart som inkluderer ledningsnett (vann/avløp)
 • Reguleringskart
 • Reguleringsbestemmelser
 • Kommuneplankart med tegnforklaring og bestemmelser
 • Diverse planer (under/over grunnen, igangsatte planer og kommunedelplaner)
 • Spesielle hensyn - kulturminner med mer

Bestill

Bestill situasjonskart for bestilling av grunnlagsinformasjon for utarbeidelse av søknad.

Bestill naboliste utfylt skjema sendes Sandnes kommune, Servicekontoret, epost 

Lurer du på noe?

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost
Publisert: 01.12.2016 11:31
Sist endret: 07.07.2017 09:20