Klage på vedtak i byggesak

Innhold

Klage på vedtak i byggesak

Frister

 • Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
 •  Klagen må være skriftlig.
 •  Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
 • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
 • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker.
 • Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen til Fylkesmannen.
 •  Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.

 Send klagen til:

 postmottak@sandnes.kommune.no

eller til:

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

 

Kan du klage selv om du ikke er direkte nabo?

Alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

 

 

 

Publisert: 01.12.2016 11:40
Sist endret: 03.03.2017 10:15