Innsyn byggesaks- og eiendomsarkiv

Innhold

Innsyn byggesaks- og eiendomsarkiv

Både private og firma har anledning til å bestille innsyn i byggesaks- og eiendomsarkiv. Slike bestillinger gjøres ved å benytte søknadsskjema via linkene under.

Se din eiendoms informasjon i byggesaks- og eiendomsarkivet

Bruk søkefeltet og søk etter adresse, ditt gård- og bruksnummer, kommunens saksnummer eller tiltaket.

I innsynsløsningen finner du alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet (innsyn i byggesaker fra mars 2013 og til i dag).

OBS! Løsningen er ustabil for øyeblikket. Vi beklager, og jobber med saken.  Dersom du ikke får tilgang, kan du inntil videre sende e-post til postmottak@sandnes.kommune.no

Se din byggesak på nett 

Eiendomsarkivet som består av Eiendoms- og byggesaksarkiv, mindre oppmålingsarkiv, landbruksarkiv og planarkiv er til digitalisering og det digitaliserte materiale er åpent  for innsyn.

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er markert med hengelås og ikke tilgjengelige.

Du kan søke på

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter kan du : 

Bestill innsyn i byggesaker eldre enn februar 2013

Etter du har bestilt vil du få tilsendt byggesaksmappen på e-post innen 2 virkedager.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Servicekontoret - Telefon 51 33 60 00

Grunneiendommer og andre eiendommer

Alle eiendommene har sin unike ID; det vi kaller gårdsnummer og bruksnummer. Hvis du lurer på hvilket gårds- og bruksnummer en eiendom har, kan du finne det på kommunens kart eller på Kartverkets se eiendom eller Norgeskart.

Hvordan kan jeg se hva som er registrert i eiendomsregisteret?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger. Alle offentlig tilgjengelige matrikkelopplysninger finner du på Kartverkets portal Se eiendom. Trykk her for å komme til kommunens side eiendomsregisteret

Skjer det noe rundt din eiendom?

Ved å bruke løsningen vil du se hvilke plan- og byggesaker for Sandnes kommunene som er under arbeid eller vedtatt. Følg saksbehandlingen for din sak.

Les gjerne brukerveiledning før du går inn i kartløsningen.

Her kan du åpne kartløsningen eByggWeb

 

 Her kan du åpne Webplan med informasjon om planer i Sandnes kommune

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • Epost
Publisert: 02.06.2017 11:32
Sist endret: 09.04.2021 12:31