Forurenset grunn

Innhold

Forurenset grunn

Plikten til å sjekke, tiltaksplan

Tiltakshavaren sitt ansvar

Tiltakshavaren pliktar å vurdere og eventuelt undersøkje om det er forureina grunn i området. Dersom grunnen er forureina, skal tiltakshavaren utarbeide ein tiltaksplan som skal godkjennast av kommunen før tiltaket kan gjennomførast.

Byggesak

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4302 Sandnes
  • 51 33 60 07
  • epost

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4302 Sandnes
  • 51 33 50 00 
  • epost
Publisert: 01.12.2016 11:48
Sist endret: 03.03.2017 10:06