Ferdigattest og brukstillatelse

Innhold

Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Søknaden sender du til den kommunen som har gitt byggetillatelsen. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest.

 Her finner du søknadsskjema for ferdigattest

Sandnes kommune
Postboks 583
4305 Sandnes
 

Ferdigattest for tiltak uten søknadsplikt 

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette i den digitale løsningen til Kartverket.

Gå til elektronisk løsning - meld fra til kommunen når bygget er ferdig

Brukstillatelse

Krav om obligatorisk ferdigattest er forsterket i plan- og bygningsloven, og kommunen har etter nytt regelverk bedre tid til å vurdere tiltaket før det gis ferdigattest. Det kan likevel være behov for bruk av midlertidig brukstillatelse i noen tiltak.

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.

Du må betale saksbehandlingsgebyr for å få utstedt midlertidig brukstillatelse.
Gebyret finner du i oversikten "Hva koster det å søke"

Her finner du søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse

Søknaden sendes til:

Sandnes kommune
Postboks 583
4305 Sandnes

Behandlingstid

Behandlingstid for ferdigattest og brukstillatelse

Eksisterende ferdigattester

Ferdigattester finner du i byggesakene.
Eldre byggesaksdokumentasjon må du bestille.

 

Lurer du på noe?

Byggesak

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 60 07
  • epost

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

 

 

Publisert: 01.12.2016 11:34
Sist endret: 11.04.2017 10:04