Behandlingstid for byggesak

Innhold

Behandlingstid for byggesak

 Tidsfrister for kommunens saksbehandling

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som omsøkes i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Se byggesaker på nett

 • forhåndskonferanser
 • igangsettingstillatelser
 • midlertidig brukstillatelser
 • ferdigattester
 • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.
 • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra plan

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost
Publisert: 01.12.2016 11:56
Sist endret: 27.05.2019 08:07