Levekårsundersøkelser

Innhold

Levekårsundersøkelser

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2022 viser at de fleste ungdommer i Sandnes er fornøyde med livet sitt. Undersøkelsen gjennomføres over hele landet, og gjør det mulig å sammenligne ungdommens situasjon på ulike steder og over tid.

Totalt 2857 ungdomsskole- og videregående-elever i Sandnes har svart på hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. 
 
Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Noen funn fra undersøkelsen:

 • De fleste ungdommer er godt fornøyde med livet sitt
 • Ni av ti unge i Norge har en venn de kan snakke med om alt mulig
 • Det store flertallet av dagens unge er godt fornøyde med foreldrene sine
 • Skolen er et godt sted å være for de aller fleste - men ikke for alle
 • Det varierer mye hvor lang tid ungdommer bruker på skolearbeid utenom skoletiden
 • Dagens ungdom vokser opp i en globalisert verden. Det lokale og tilhørigheten til nærmiljøet har likevel stor betydning i ungdoms liv
 • Skjermbaserte aktiviteter opptar stadig mer av ungdoms tid
 • De fleste er med på en eller annen form for organisert fritidsaktivitet
 • De aller fleste trener. Noen ungdommer trener svært mye
 • De aller færreste på ungdomsskolen har begynt å drikke alkohol
 • De fleste unge er nokså lovlydige. Det er ofte en liten andel av ungdommene som står overfor mesteparten av lovbruddene

 

Folkehelse i Sandnes

Oppvekstprofil

Folkehelseprofil

Ungdata 2022 nøkkeltall ungdomstrinnet

Ungdata 2022 nøkkeltall videregående skole

Ungdata 2022 trendrapport Sandnes kommune

Presentasjon av Ungdata Sandnes 2022

 

Folkehelse i Norge

Her finner du en oversikt over folkehelsen i norske kommuner. 

Publisert: 09.08.2022 12:37
Sist endret: 09.08.2022 13:49