Bolig og boligbygging

Innhold

Bolig og boligbygging

Her finner du statistikk om bolig og boligbygging i Sandnes.

Boligstatistikken er basert på Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Boligsammensetning i Sandens 2011-2018
Figuren viser boligsammensetningen i Sandnes.

Boligsammensetning per bydel
Figuren viser hvor mange boliger det er per bydel, og hvordan boligene er fordelt på boligtyper. Tallene er fra 2011 til 2018.

Utviklingen i boligtyper i prosent målt fra 2011
Figuren viser hvordan veksten i de ulike boligtypene har vært med utgangspunkt i 2011. Målt i prosent.

Boligstatistikk-kartet til Sandnes
Boligstatistikk-kartet til Sola, Randaberg og Sandnes
Boligstatistikk-kartet viser antall boenheter med vedtak igangsettelsetillatelse og brukstillatelse pr år siden 2010, sum boenheter for hele kommunen og oversikt prosentvis over fordeling av boligtyper. Boligstatistikkdata er uttak fra matrikkelen og blir oppdatert nattlig.

Hvordan bruke boligstatistikk-kartet:

 1. Kartet boligstatistikk åpnes (Sandnes kommune inndelt i valgkretser, informasjon i oppstartbildet gjelder for hele kommunen.
 2. Aktiver pil i øver venstre hjørne i kartbilde og trykk innenfor en valgkrets med pilmarkøren, boligstatistikk for denne bydel blir synlig.
 3. For å endre valg, trykk innenfor en annen bydel eller velg kryss i øvre venstre hjørne i kartbilde.

 

Kontaktinformasjon

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 00 00
 • epost
Publisert: 28.05.2020 12:41
Sist endret: 28.05.2020 12:55