Befolkning

Innhold

Befolkning

Her finner du statistikk om befolkningsutvikling i Sandnes.

På denne siden finner du tabeller som viser utviklingen av folketallet i Sandnes. Tabellene viser folketallet fordelt både for bydel og aldersgrupper. Figuren viser også hvordan ulike aldersgrupper har utviklet seg sammenlignet med 2012, målt i prosent.

 

Befolkningsstatistikken er basert på Statistisk sentralbyrå (SSB) Til opplysning viser historiske disse tabellene folketallet for de grunnkretser av gamle Forsand kommune som har blitt en del av Sandnes.

 

Kontaktinformasjon

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 50 00
  • epost
Publisert: 28.05.2020 12:42
Sist endret: 10.10.2022 12:03