Befolkning

Innhold

Befolkning

Her finner du statistikk om befolkningsutvikling i Sandnes.

Befolkningsstatistikken er basert på Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

Folkemengde i Sandnes
Denne figuren viser befolkningsutviklingen i hele Sandens per 1. januar fra 2001 til 2020.

Folkemengde fordelt på aldersgrupper
Figuren viser folkemengden per 1. januar fra 2001 til 2020 fordelt på aldersgrupper.

Folkemengde per bydel i Sandnes
Figuren viser folkemengde per 1. januar fra 2001 til 2020 fordelt på bydeler.

Utvikling i ulike aldersgrupper i prosent målt fra 2001
Figuren viser hvordan ulike aldersgrupper utvikler seg i forhold til utgangsåret 2001. Målt i prosent. 

 

Kontaktinformasjon

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 00 00
  • epost
Publisert: 08.12.2016 13:19
Sist endret: 28.05.2020 12:42