Befolkningens landsbakgrunn

Innhold

Befolkningens landsbakgrunn

I 2019 var det innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra totalt 137 nasjoner i Sandnes kommune. Dette utgjør totalt 16.588 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i kommunen.

Innvandrerbefolkning

 

Innvandrerbefolkning defineres som den delen av befolkningen som selv har innvandret til landet, i tillegg til den delen av befolkningen som er norskfødte med innvandrerforeldre.

Sandnes har en relativt stor andel innvandrere sammenlignet med gjennomsnittet i Norge. Mens andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn utgjør rundt 17 prosent av totalbefolkningen i Norge, er andelen i Sandnes om lag 22 prosent.

Figuren viser innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som andel av befolkningen i Sandnes, målt etter opprinnelse

Kilde: SSB

 Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen per mars 2018 er

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes, etter landbakgrunn. 2018

Absolutte tall og prosent

  Antall personer Andel av befolkningen
Polen 3050 3,97 %
Litauen 1125 1,46 %
Vietnam 856 1,11 %
Russland 620 0,81 %
Irak 493 0,64 %
Tyskland 441 0,57 %
Pakistan 429 0,56 %
Filippinene 403 0,52 %
Bosnia-Hercegovina 389 0,51 %
India 366 0,48 %
Andre land 8416 10,63 %

Kilde: SSB

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 50 00
  • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:13
Sist endret: 28.05.2020 12:42