Arealstatistikk

Innhold

Arealstatistikk

Arealstatistikk-kartet

Arealstatistikk-kartet er basert på AR5 kart. AR5 står for arealressurs i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser.

Slik bruker du Arealstatistikk-kartet:

 1. Oppstartsbilde viser arealstatistikk for Sandnes kommune, inndelt i valgkretser. (Valgkretsene følger den gamle bydelsinndelingen, fra før kommunesammenslåingen). Informasjonen i oppstartsbildet gjelder hele kommunen.
 2. Aktiver pil i øvre venstre hjørne av kartbildet og trykk innenfor en valgkrets med markøren for at arealstatistikk for hver enkelt valgkrets skal bli synlig.
 3. For å endre valg, trykk innenfor en annen valgkrets eller velg kryss i øvre venstre hjørne i kartbilde.

 

Arealdata

Arealstatistikk viser hvilke områder vi har til rådighet og hva slags arealbehov vi har, blant annet til boliger. Dette vises både på kart og i tabeller. En god oversikt over ulike arealdata gir kommunen muligheter for å gjøre analyser.Vi har flere tilgjengelige kart knyttet til arealbruk, for eksempel kommunekart for Sandneslevekårkartleggingen i et interaktivt kart og boligreserven.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 50 00
 • epost
Publisert: 08.12.2016 13:06
Sist endret: 06.07.2020 13:23