Sandnesløftet

Innhold

Sandnesløftet

Sandnes er en ung by. Det betyr ikke at den er historieløs – snarere tvert imot. Sandnes har stolte tradisjoner knyttet til industri, håndverk, handel, landbruk og til bruk av fjorden. Dette har vært, og er fremdeles, en svært viktig del av byens identitet.

Sandnes vokser mest av norske storbyer. Det betyr at det er viktigere enn noen gang å sørge for at byen er et godt sted å bo, oppholde og livnære seg i for både ung og gammel. Og det er nettopp i sentrum at store deler av byens historie og kultur er mest synlig. I bygninger, gater, parker og åpne områder. Denne blandingen av gammelt og nytt utgjør våre kulturminner. Dette bidrar til å gjøre byen vår helt unik.

Stadig flere har innsett verdien av det. At Sandnes sin identitet kan styrkes ved å binde sammen fortid og nåtid, og at dette kan gjøre byen enda mer særegen og attraktiv. Kulturminner og kulturmiljøer ses på som en ressurs – og ikke lenger bare som en «utgiftspost». Det har vi sett på et titall av de nye byggeprosjektene i sentrum. Næringsdrivende har gått i dialog med byantikvaren for å bevare eller videreutvikle kulturminnene på best mulig måte.

Det er nettopp denne gode viljen til bruk av kulturminner Sandnes kommune ønsker å bygge opp under. Det gjør vi i vår nye strategi, Sandnesløftet. Gjennom den ønsker vi å bidra til at helhetstenking, kunnskap, bredt eierskap og lokalt engasjement blir bæresøylene i den videre utviklingen av Sandnes by.

Publisert: 05.11.2019 14:51
Sist endret: 16.12.2020 07:59