Sandnes Parkering KF

Innhold

Sandnes Parkering KF

I 2007 ble Sandnes Parkering KF opprettet som kommunalt foretak med eget styre. Dette foretaket har ansvaret for offentligrettslig parkering i Sandnes kommune, og hjemmelsgrunnlaget for virksomheten er å finne i Vegtrafikkloven og Parkeringsforskriften. Dette foretaket håndhever all offentlig parkering i hele Sandnes kommune. Dette innebærer at vi kontrollerer områdene fra Lura i nord til Figgjo i sør, og fra Høle i øst til Julebygda i vest.

Internettsider Sandnes Parkering KF

Publisert: 15.09.2017 12:24
Sist endret: 15.09.2017 12:54