Sandnes Havn KF

Innhold

Sandnes Havn KF

Sandnes Havn KF er et kommunalt foretak som er delegert all myndighet etter havne- og farvannsloven. Dette gjelder den del av kommunens sjøområde som ikke er definert som hoved- og biled som er statens myndighetsområde. Det er Sandnes havn KF eller Kystverket som innvilger tillatelse til tiltak i sjø. Dette kan være brygger, moloer eller fortøyningsinnretninger. En slik tillatelse er nødvendig selv om tiltaket har blitt godkjent i.h.t. plan- og bygningsloven.

Internett side Sandnes Havn KF

Publisert: 15.09.2017 12:19
Sist endret: 15.09.2017 12:53