Prisliste reguleringsplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prisliste reguleringsplan

Gebyrer for reguleringsplaner

 

Detaljeregulering (1.1)
Type betalingssats Vedtatt sats
1 For arealer til og med 2 000 m²    62.608
2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m²   79 244
3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m²   93 966
4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² 125 270
5 For arealer over 20 000 m² et tillegg per påbegynte 1 000 m²     1 552
6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.         813
7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. 30 % av gebyr
8 Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 25 % av gebyr
9 Reguleringsplaner for masseuttak og massefyllinger 50 % av gebyr
Endring reguleringsplan(1.2)

Plan og bygningsloven er endret fra 1. juli 2017  bl.a. ift. mindre endringer.
Det heter ikke mindre endring lenger, men bare endring av reguleringsplan

Type betalingssats Vedtatt sats
1 For arealer til og med 2 000 m² 23 502
2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 39 128
3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 62 630
4 For arealer over 10 000 m² 78 276
Konsekvensutreninger (1.3)
Type betalingssats Vedtatt sats
1 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanen 75 % av gebyr
Dispensasjoner (1.4)
Type betalingssats Vedtatt sats
1 Saker til utvalg for byutvikling 15 636
2 Saker til administrativt vedtak    9 365
Pris andre tjenester (1.5)
Type betalingssats Vedtatt sats

1 Situasjonskart

1 143
Tilbakebetaling av gebyr: Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til off. ettersyn, eller dersom saken avvises ved 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling 50 % av gebyr

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 01.03.2017 14:13
Sist endret: 01.03.2017 14:13