Revidering av sentrumsplanen- siste nytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Revidering av sentrumsplanen- siste nytt

Gjeldende kommunedelplan for sentrum (sentrumsplanen) ble vedtatt i 2011. Dette var en ajourføring av forrige plan fra 2007. Planen er under revisjon.

Revidering av sentrumsplanen

Prosessen med å utarbeide ny sentrumsplan er i gang. Planen skal legge til rette for at  Sandnes sentrum skal være et levende og attraktivt regionalt senter for kompetansekrevende virksomheter, undervisning, handel, kultur og bolig – for kommunens innbyggere og øvrig besøkende. Under vil du finne informasjon om planarbeidet.

En revidering av sentrumsplanen er et omfattende arbeid. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at mange aktører får si sin mening. Ved å legge vekt på medvirkning tidlig i prosessen er ønske at den nye sentrumsplanen skal styrkes som overordnet styringsdokument. Denne siden skal sikre at informasjon om prosessen er tilgjengelig for alle. 

 

 Kontakt oss:

Sandnes kommune

 Merk konvolutt/epost med «sentrumsplanen»  

 

 

 

Publisert: 14.09.2017 12:48
Sist endret: 14.09.2017 12:48