Gjeldende reguleringsplaner

Innhold

Gjeldende reguleringsplaner

I Sandnes kommune har vi cirka 1000 gjeldende reguleringsplaner. De aller fleste boligfelt og næringsareal inngår i en reguleringsplan.

For å finne gjeldende planer kan du bruke kart- og innsynsløsningene Webplan eller eByggWeb.

På Webplan finner du en oversikt over alle planene som finnes i kommunen. 

Slik bruker du Webplan:
Bruk søkefeltet og legg inn plannummer, plannavn eller områdenavn.Velg den aktuelle planen, og klikk på plannummeret helt til venstre for å få opp gjeldende dokumenter. For planer under arbeid ligger det bare omriss av planområdet. For vedtatte planer får du opp plankart, planbestemmelser og evt andre viktige dokumenter.  

For å komme til Webplan trykk her

 

På kommunens kart eByggWeb kan du også finne informasjon om hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom, samt søke i kartet.

Slik bruker du eByggWeb:
På eByggWeb finner du eiendommen din. Klikk deretter på "Plan- og byggesak", og   "Gjeldende reguleringsplan" for å aktivere kartlaget. Ved å deretter klikke i selve kartet får du opp kart og bestemmelser.

For å komme til eByggWeb trykk her

Planer som fremdeles er under arbeid finner du her

Godkjente reguleringsplaner 3 siste måneder finner du her (nederst på siden)

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost
Publisert: 06.12.2016 10:58
Sist endret: 07.01.2020 13:48