Behandlingstid reguleringsplaner

Innhold

Behandlingstid reguleringsplaner

Arbeidet med å ferdigstille en reguleringsplan skal gjennom flere faser, og vi har flere saksbehandlingsfrister underveis. Noen av disse er lovpålagte.

Behandlingstid for reguleringsplaner

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å vedta å sende forslaget til offentlig ettersyn. Planforslagene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst seks uker.

Etter at planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn og er ferdigbehandlet, skal det sendes til politisk sluttbehandling innen 12 uker.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost
Publisert: 01.12.2016 12:42
Sist endret: 08.12.2017 14:27