Nye Ruten

Innhold

Nye Ruten

Tre sentrale steder har blitt eller er i ferd med å bli oppgradert i Sandnes sentrum. Når arbeidet er ferdig får byen «nye» områder som kan brukes til både hverdag og fest - og et helt nytt uttrykk.

Ny bussterminal

Den nye bussterminalen åpnet mandag 2. desember 2019. Den ligger sentralt plassert på Ruten midt i Sandnes. I løpet av høsten 2019 gikk den gjennom en omfattende oppgradering. Først og fremst for å bedre trafikksikkerheten, men også for å gjøre området så trivelig som mulig for både kollektivreisende og byens øvrige innbyggere. Omfattende lyssetting og et tversgående fotgjengerfelt sørger for at det er trygt å krysse plassen og vente på bussen på perrongene. 

Bilde av bussterminalen på Ruten (fra desember 2019).

Rådhusplassen

Rådhusplassen ligger midt i havnen i Sandnes, Vågen. Dette området har blitt oppgradert med nytt dekke og plantekasser langs sjøen. Den nye bryggen er bygd i samme stil som området ved Havnespeilet og det nye rådhuset. Her er det god plass til både de som ferdes til lands og for de som foretrekker å komme til byen fra sjøveien.

Rådhusplassen i Sandnes

Rådhusplassen i Sandnes

I plantekassene er det brukt biokull fra biokullanlegget på Vatne driftstasjon som erstatning for vanlig plantejord. 

Biokull til plantekassene på RådhusplassenBiokull til plantekassene på RådhusplassenBiokull til plantekassene på Rådhusplassen

Her kan du lese mer om biokullanlegget på Vatne driftstasjon.

 

Rutenparken

Rutenparken er plassert rett ved Ruten kollektivterminal, og bare et steinkast fra gågaten i Sandnes. Den nye parken har noe å tilby for både liten og stor. Kombinasjonen av plener, trær, fontener, lekeområder, skatepark og åpne områder skaper en grønn lunge med helt nye bruksområder. En gigantisk, ikonisk ring blir selve prikken over i’en i parken. Første del av området ble ferdigstilt sommeren 2020, og sandnesgaukene fikk prøve ut parken noen uker før deler av området ble sperret av igjen i begynnelsen av september. Nå starter byggingen av landemerket "ringen", og dette arbeidet kommer til å fortsette ut 2020.

Rutenparken i Sandnes

Rutenparken i Sandnes

 

Ny hovedavløpsledning

Vi er i gang med det største og mest komplekse arbeidet på vann og avløp i kommunens historie: Omlegging av hovedavløpet fra Ålgård til Sandnes sentrum. Dagens hovedledning ligger i en kronglete trase mellom Ganddalsgata og pumpehuset ved rådhuset, og har ikke stor nok kapasitet til å frakte bort kloakken. Kommunen bygger derfor ut et helt nytt rørsystem med diameter på én meter. I tillegg til at det er svært trangt i grøftene, er det nesten ikke fall på rørene. Det gjør at arbeidet må utføres med ekstrem presisjon - og samtidig som det gamle systemet er i full drift. Kommunen har også lagt nye, store overvannsledninger gjennom Olav Vs plass i tillegg til å bytte ut de gamle. De nye ledningene kan håndtere et stadig våtere klima, og sikrer sentrum mot oversvømmelser dersom havnivået stiger. 

Publisert: 29.10.2019 09:54
Sist endret: 01.09.2020 14:51