Nye Ruten

Innhold

Nye Ruten

I løpet av 2019 og 2020 skal kommunen oppgradere tre sentrale steder i Sandnes sentrum. Når arbeidet er ferdig får byen «nye» områder som kan brukes til både hverdag og fest - og et nytt uttrykk.

Ny bussterminal

Bussterminalen ligger sentralt plassert på Ruten midt i Sandnes. I løpet av høsten 2019 gikk den gjennom en omfattende oppgradering. Først og fremst for å bedre trafikksikkerheten, men også for å gjøre området så trivelig som mulig for både kollektivreisende og byens øvrige innbyggere. Omfattende lyssetting og et tversgående fotgjengerfelt skal sørge for at det er trygt å krysse plassen og vente på bussen på perrongene. Terminalen åpnet mandag 2. desember 2019.

Illustrasjonsbilde av hvordan området rundt den bussterminalen vil se ut 

Rådhusplassen

Rådhusplassen ligger midt i havnen i Sandnes, Vågen. Dette området skal oppgraderes med nytt dekke og plantekasser langs sjøen. Den nye bryggen blir bygd i samme stil som området ved Havnespeilet og det nye rådhuset. Her blir det god plass til både de som ferdes til lands og for de som foretrekker å komme til byen fra sjøveien. Området skal ferdigstilles til 17. mai 2020.

Illstrasjonsbilde som viser hvordan Rådhusplassen vil bli

 

Rutenparken

Rutenparken er plassert rett ved Ruten kollektivterminal, og bare et steinkast fra gågaten i Sandnes. Når den nye parken fremstår i sin nye drakt, vil den ha noe å tilby både liten og stor. Kombinasjonen av plener, trær, fontener, lekeområder, skatepark og åpne områder vil skape en grønn lunge med helt nye bruksområder. En gigantisk, ikonisk ring blir selve prikken over i’en i parken. Mens første del av området blir ferdigstilt på sensommeren i 2020, vil arbeidet med å bygge ringen fortsette i 2021.

Illustrasjonsbilde av hvordan Rutenparken vil bli

 

Ny hovedavløpsledning

Vi er i gang med det største og mest komplekse arbeidet på vann og avløp i kommunens historie: Omlegging av hovedavløpet fra Ålgård til Sandnes sentrum. Dagens hovedledning ligger i en kronglete trase mellom Ganddalsgata og pumpehuset ved rådhuset, og har ikke stor nok kapasitet til å frakte bort kloakken. Kommunen bygger derfor ut et helt nytt rørsystem med diameter på én meter. I tillegg til at det er svært trangt i grøftene, er det nesten ikke fall på rørene. Det gjør at arbeidet må utføres med ekstrem presisjon - og samtidig som det gamle systemet er i full drift. Kommunen har også lagt nye, store overvannsledninger gjennom Olav Vs plass i tillegg til å bytte ut de gamle. De nye ledningene kan håndtere et våtere fremtidig klima, og sikrer sentrum mot oversvømmelser dersom havnivået stiger. 

Publisert: 29.10.2019 09:54
Sist endret: 02.12.2019 10:28