Si din mening - kommuneplanlegging

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Si din mening - kommuneplanlegging

Kommunen vil gjennom planer og planprosesser gi gode rammer for identitet og tilknytning, en sunnere livsstil, et variert kulturtilbud, godt tilbud av boliger, handel og tjenester. Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for identitet og tilknytning, og er en viktig ressurs for næringsutvikling. Gode transportløsninger i sentrum og mellom bydelene er viktig for å få dette til.

Når kan du si din mening?

En kommuneplan/kommunedelplan lages etter en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet.

Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

 

Oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avis, på kommunens nettsider og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens fysiske avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige som skal utarbeide planen i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis er det 3 uker.

 Oversikt planer:

 

 Planer på høring

Forslag til kommunedelsplan/kommuneplan blir behandlet i politisk utvalg i kommunen, som har myndighet til å vedta å sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Alle berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget slik at de kan komme med synspunkter. Høringen blir også annonsert i avis og på kommunen sine nettsider.

Les mer her

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på servicekontoret og biblioteket en uke før møtene. De legges også ut på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes.

Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Høringsfristen er minst 6 uker.Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Oversikt:

Publisert: 24.01.2017 10:41
Sist endret: 24.01.2017 10:41