Oversikt over kulturminner

Innhold

Oversikt over kulturminner

Kulturminneregisteret. Ønsker du å gi innspill eller oppdager feil og mangler i registeret bruk denne lenken for å si ifra

Kulturminneregisteret- gi innspill, si ifra om feil eller mangler

Dette er en kartløsning med mulighet for innspill og  tilbakemelding. Løsningen er under utvikling og kan være noe treg

Ønsker du å gi innspill eller oppdager feil og mangler i registeret bruk denne lenken.

 

Publisert: 15.05.2017 13:13
Sist endret: 27.05.2019 08:11