Antikvarisk dokumentasjon

Innhold

Antikvarisk dokumentasjon

 Hva er antikvarisk dokumentasjon?

 I forbindelse med ulike tiltak kan det være nødvendig å gjennomføre en antikvarisk dokumentasjon.

Bygninger av antikvarisk interesse oppmåles for å dokumentere og sikre bygningshistorisk materiale og øke kunnskapene om denne del av vår kulturarv.

En antikvarisk oppmåling skal beskrive situasjonen så eksakt som mulig. Verdien og brukbarheten av materialet er helt avhengig av pålitelighet i opplysningene. Dokumentasjonen må suppleres med fotografier. I enkelte tilfeller det også være nødvendig med fargeundersøkelser, tapetprøver og annet (eks. skisser, prøver av listverk, panelbord). Til dokumentasjonen bør det også følges en skriftlig rapport.

  • historisk dokumentasjon for bygningsmiljøer, bygninger, arkitektoniske detaljeringer
  • gir kunnskap om tidligere byggeskikk, materialbruk etc

 

Oppmålingstegning (angir vanligvis anvendt målestokk ved antikvarisk oppmåling)
Type opptegning Beskrivelse Målestokk
Situasjonsplan bygningenes plassering og forhold 1:500
Tunplan/hageplan situasjonen for hver eiendom; uthus, sidebygninger evt hage/beplantning 1:200
Plan, snitt og fasader Materialet skal gi grunnlag for arbeidstegninger  1:100 / 1:50
Veggoppriss, fasadeutsnitt Skjemategning av dører og vinduer, karakteristiske detaljeringer, fast inventar (skap, kjøkkeninnredning) 1:20
Detaljer Vil være avhenging av grader av nøyaktighet  1:10 – 1:1 

Følgende opplysninger skal alltid skrives inn på tegningen:

  • sted og dato
  • navn på objekt, adresse/gnr/bnr
  • målestokk
  • nordpil
  • navn/underskrift

 

Grader av nøyaktighet i oppmålingen vil selvsagt være avhengig av formålet med oppmålingen. Behov for registrering av skjevheter og nivåforskjeller er eksempelvis nødvendig i tilfeller der man anvender grundig antikvarisk oppmåling i forbindelse med flytting/gjenoppføring av bygninger.

 

Lurer du på noe? 

Byantikvar

  • Gro Persson
  • Tlf. 51 33 54 59/ mobil 48 13 68 41
  • epost

 

Publisert: 15.05.2017 14:33
Sist endret: 23.04.2020 14:24