Kulturminner tillatelse til inngrep

Innhold

Kulturminner tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og du vet ikke eller er usikker på hvordan du kan gjennomføre inngrepet.

 

Tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og du vet eller er usikker på hvordan du kan gjennomføre dette i tråd med regelverket, bør du tidligst mulig og før tiltaket iverksettes, melde fra til kommunen.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Byantikvar Gro Persson
Tlf. 51 33 54 59/ mobil 48 13 68 41

gro.persson@sandnes.kommune.no

 

 Fredet kulturminne

Dersom kulturminnet er fredet, er det Rogaland fylkeskommune som bestemmer hva du har lov å gjøre. Du finner mer informasjon på Rogaland fylkeskommunes nettside.

Trykk her for å komme til ansvaret for vår felles kulturarv

 

Lurer du på noe?

 Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

 Byantikvar

  • Gro Persson
  • Tlf. 51 33 54 59/ mobil 48 13 68 41
  • epost
Publisert: 10.01.2017 14:39
Sist endret: 23.04.2020 14:24