Regionalplan for Jæren

Innhold

Regionalplan for Jæren

Oppdatering Regionalplan Jæren. Regionalplan for Jæren skal oppdateres for å legge til rette for en bærekraftig utvikling i storbyområdet og nabokommunene.

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren skal oppdateres for å legge til rette for en bærekraftig utvikling i storbyområdet og nabokommunene.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en bærekraftig utvikling med samordnet utbyggingsmønster som ivaretar regionens behov for boliger i gode nærmiljø, attraktive og mangfoldige næringsarealer og et effektiv transportnettverk.

Planprogram er vedtatt og ny plan vedtas i 2 faser, den første til sommeren 2019. Les gjerne mer i planprogrammet her.

Oppdateringen ble startet i 2017. Dette ble vedtatt i Regional planstrategi 2017-2020.

Les regional planstrategi her

 

Gjeldende plan er et resultat av et langsiktig plansamarbeid mellom 10 kommuner, fylkeskommunen og statsetater. Den fungerer som en «regional kontrakt» mellom partene.

Les mer om gjeldende plan her

 

Kontakt oss for spørsmål

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ fagleder Ragnhild Njå
  • postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon 5133 0000
  • epost
Publisert: 11.04.2017 13:28
Sist endret: 10.04.2019 12:05