Medvirkning- si din mening

Arbeidet med å videreutvikle og forsterke kommuneplanen som kommunens øverste styringsdokument har pågått i over ett år.

Kommuneplanen er nå på tilleggshøring

Hovedhøringen av kommuneplanforslaget var fram til 1.juli 2022. Høringen er nå avsluttet og innspillene er behandlet. Planforslaget er nå endret, etter vedtak i kommuneplanutvalget 18.10.2022, sak 13/22. 

 

Hva kan du gi innspill om i tilleggshøringen? 

I tilleggshøringen kan du bare gi innspill til endringene etter hovedhøringen. 

 • Generell uttalelse til kommuneplanen om de strategiske grepene og veivalgene i kommuneplanens samfunnsdel
 • Arealbruk i planforslaget til konkret eiendom
 • Kommuneplanens bestemmelser
 • Feil i kommuneplanen som du ønsker skal rettes opp

Du kan gi innspill til kommuneplanen her,

eller ved å sende e-post til kommuneplan2023@sandnes.kommune.no

 

 

Hva skjer med innspillet mitt?

Nå når høringsfristen er over gjennomgås alle innspill og vurderes opp mot det planforslaget som har vært på høring. Det gjøres blant annet vurderinger om planforslaget skal endres som følge av de innspillene som er mottatt.

Alle innspill fra private og offentlige etater vil bli vurdert opp mot føringene for arbeidet med kommuneplanen for deretter referert og kommentert som en del av saksfremlegget når planen legges frem til politisk behandling i kommunestyret i løpet av høsten 2022. 

Innspillene vil blir referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. 

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for kommuneplan, Gorm Kjernli
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 50 00
 • epost

 

 

Publisert: 24.10.2017 08:35
Sist endret: 23.11.2022 09:57