Forslag til ny kommuneplan for perioden 2023-2038

Innhold

Si din mening om forslag til ny kommuneplan

Høringsperioden varer fra 2.mai til 1.juli, og det er i denne perioden du har mulighet til å si din mening om innholdet, valgene og strategiene i forslag til ny kommuneplanen for perioden 2023-2038.

Si din mening her

Bærekraftsspillet

Planbeskrivelse med kunnskapsgrunnlag

I planbeskrivelsen kan du lese om hva som er hensikten med planen, hovedinnhold og konsekvenser av de grepene som tas i planen. 

Lyslykter til Dalsnuten

Forslag til samfunnsdel

I samfunnsdelen kan du lese om utviklingen av fremtidens Sandnes. Hva som er kommunens visjon, langsiktige mål og strategier. 

Byggeklosser

Forslag til arealdel

I arealdelen kan du lese om hvordan arealene i kommunen disponeres gitt visjonen, de langsiktige målene og strategiene angitt i samfunnsdelen. 

Sandvedparken

Planprosess og fremdrift

Her finner du mer informasjon om planprosessen.

Hoppende glad gutt i fontene i Rutenparken

Si din mening

Si din mening om innholdet, valgene og strategiene i kommuneplanen. Frist for å gi innspill er 1.juli 2022.

Rådhuset med Vågen og båter i forgrunnen

Gjeldende kommuneplan 2019- 2035

Frem til endelig vedtak vil den nåværende kommuneplanen 2019-2035 gjelde som overordnet styringsdokument i Sandnes kommune.

 

Åpent "drop-in" høringskontor, Rådhuset Sandnes:

  • Tirsdag 10.5 kl. 12-15
  • Onsdag 18.5 kl. 12-15
  • Onsdag 1.6   kl. 12-15
  • Onsdag 8.6   kl. 14-18
  • Onsdag 15.6 kl. 12-15
  • Torsdag 16.6 kl. 14-18
  • Onsdag 22.6  kl. 14-18
  • Tirsdag 28.6 kl. 14-18

 

 

 

 

Publisert: 08.03.2022 15:28
Sist endret: 09.05.2022 08:28