Forslag til ny kommuneplan for perioden 2023-2038

Innhold

Vi lager ny kommuneplan

Fra 2.mai til 1.juli 2022 har kommuneplanforslaget vært på høring og til offentlig ettersyn. Høringen er nå avsluttet, og vi arbeider nå videre med å vurdere alle høringsinnspillene. 

Under kan du se og lese kommuneplanforslaget som har vært på høring. Frem mot vedtak er det fremdeles kommuneplanen for 2019-2035 som gjelder. 

Les mer om videre fremdrift og planprosess her

Bærekraftsspillet

Planbeskrivelse med kunnskapsgrunnlag

I planbeskrivelsen kan du lese om hva som er hensikten med planen, hovedinnhold og konsekvenser av de grepene som tas i planen. 

Lyslykter til Dalsnuten

Forslag til samfunnsdel

I samfunnsdelen kan du lese om utviklingen av fremtidens Sandnes. Hva som er kommunens visjon, langsiktige mål og strategier. 

Byggeklosser

Forslag til arealdel

I arealdelen kan du lese om hvordan arealene i kommunen disponeres gitt visjonen, de langsiktige målene og strategiene angitt i samfunnsdelen. 

Sandvedparken

Planprosess og fremdrift

Her finner du mer informasjon om planprosessen.

Hoppende glad gutt i fontene i Rutenparken

Si din mening

Det er ingen høring av kommuneplanen nå. 

Rådhuset med Vågen og båter i forgrunnen

Gjeldende kommuneplan 2019- 2035

Frem til endelig vedtak vil den nåværende kommuneplanen 2019-2035 gjelde som overordnet styringsdokument i Sandnes kommune.

 

 

 

 

 

Publisert: 08.03.2022 15:28
Sist endret: 04.07.2022 10:53