Kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Innhold

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Bystyret vedtok i møte 11. mars 2019 ny kommuneplan for Sandnes for perioden 2019- 2035. Kommuneplanen er et strategisk dokument som skal styre samfunnsutviklingen i et 15 års perspektiv.

Planen består av tre hoveddeler:

Samfunnsdelen gir overordnede mål og føringer for samfunnsutviklingen.

 

Arealdelen består av plankart (hovedkart og temakart) og bestemmelser.  

 

 Underlagsdokumenter

For planer innenfor sentrumsavgrensningen gjelder Kommunedelplan for sentrum 2018-2035.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 00 00
  • epost
Publisert: 08.05.2018 14:15
Sist endret: 18.01.2021 15:31