Ny klima- og miljøplan

Innhold

Ny klima- og miljøplan

Kommunestyret i Sandnes har sendt forslaget til klima- og miljøplan for Sandnes 2020-2025 ut på høring. Hva mener du?

Illustrasjon, klima- og miljøplan

Hva er en klima- og miljøplan

Klima- og miljøplan for Sandnes 2020- 2025 samler kommunens politikk og prioriteringer innenfor klima, energi og miljø i én felles plan. Dette skal være et strategisk styringsverktøy. Planen peker på de viktigste målene kommunen skal ha på dette området, og foreslår konkrete strategier og tiltak for å nå disse.

I arbeidet med revidert plan har det vært viktig å prioritere innsatsen der utfordringene er størst, og der kommunen har et særlig ansvar og handlingsrom. I handlingsdelen er det foreslått konkrete tiltak som kan bidra til å realisere målene.

Vi ønsker dine innspill

Det er viktig med kunnskap om hva innbyggere, næringsliv, organisasjoner og myndigheter mener er de viktigste satsingsområdene og prioriteringene innenfor klima- og miljøområdet i kommunen. 

Vi ønsker også innspill på konkrete prosjekt som bør gjennomføres for å ta vare på og bedre miljøinnsatsen.  Alle innspill er viktige og vil hjelpe oss til å lage en bedre plan.

Eksempel på innspill vi ønsker:

  • Hvordan kan vi få flere til å gå, sykle og reise kollektivt?
  • Hvordan kan vi informere innbyggerne om naturverdiene våre?
  • Hva kan vi gjøre for å øke gjenbruk og reparasjon av bruksgjenstander som folk vil kaste?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for bedre læring i naturen?

Her er andre aktuelle spørsmål, klikk her.

Her finner du planforslaget

Hvordan gi innspill?

Innspill må sendes inn skriftlig. Det kan gjøres ved e-post til: postmottak@sandnes.kommune.no, eller per brev. Brev adresseres Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes. Merk brev og eposter med ”Klima- og miljøplan”.   

Frist for innspill er 1. juli 2020

Vi ser fram til å høre fra deg.

Publisert: 23.01.2017 11:38
Sist endret: 07.05.2020 14:10