Interkommunal kommunedelplan for Forus

Innhold

Interkommunal kommunedelplan for Forus

Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene og samtidig utvikle Forus til beste for et mangfoldig næringsliv. Alle tre kommunene har vedtatt planprogrammet som omtaler hva planen skal handle om, mål for Forus, prosessen og framdriften.

Kort om planen

Sandnes, Sola og Stavanger har startet et interkommunalt samarbeid om å utarbeide en felles kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Dette arbeidet forventes ferdig i 2020.

Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene i Sandnes og Stavanger men samtidig utvikle Forus til det beste for et mangfoldig næringsliv.

Les dokumentene i kommunens saksbehandling her

 

Lurer du på noe?

Sandnes kommune, Plan

  • v/Martin Tengesdal Torstenbø
Publisert: 11.04.2017 13:42
Sist endret: 25.09.2020 10:00