Barnetråkk i Sandnesskolen

Innhold

Barnetråkk i Sandnesskolen

Med Barnetråkk kan en klasse utforske lokalmiljøet sitt sammen og stille krav om det de vil skal bli bedre. Du som lærer kan opprette og gjennomføre Barnetråkk med klassene dine. Sandnes kommune bruker barnetråkk aktivt i byplanleggingen.

Bakgrunn for barnetråkk

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisning som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet de bor og hva de vil ha annerledes.

179 av de norske kommunene har gjennomført barnetråkk. Idag har Sandnes et noe utdatert sett med registreringer fra 2000 og er i ferd med å revidere og oppdatere dette. Siden 2017 har 200 elever ved Lura, Trones og Hana barneskoler kartlagt sitt nærmiljø.

Les mer på www.barnetrakk.no

 

Eksempel på barnetråkk og lokale meninger, Lurahammaren skole 2019

Se gjerne også dette foredraget som ble holdt for flere lærere i grunnskolen under BUBS-kurset høsten 2019. 

Presentasjon fra BUBS-kurset (pdf 0,5 MB)

Barnetråkk og ny byromsstrategi for Sandnes

Registreringene av lokale kvaliteter og utryggheter er en viktig del av ny byromsstrategi for Sandnes kommune. Les mer på www.sandnes.kommune.no/byrom

 

Kontakt oss for spørsmål

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ fagleder Ragnhild Njå
  • postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon 5133 0000
  • epost
Publisert: 11.04.2017 13:28
Sist endret: 27.02.2020 12:02