Kommuneplanlegging

Innhold

Kommuneplanlegging

Her kan du lese om kommunens egen planlegging. Alle kommuner skal ha en kommuneplan og lovverket krever både areal-, samfunns- og handlingsdel. Sandnes kommune har alltid en gjeldende kommuneplan og en ny kommuneplan som er revidering av den gjeldende.

Gjeldende kommuneplan

 For gjeldende kommuneplan, klikk her.

Illustrasjon til kommuneplan

 

 

Arbeid med ny kommuneplan

Sandnes kommune  arbeider med forslag til ny kommuneplan for perioden 2023-2038. Planforslaget var på høring fra 2.mai til 1.juli 2022. 

Her finner du info om arbeidet og siste nytt

 

Klima- og miljøplan

Klima- og miljøplan for Sandnes 2020 – 2025 ble vedtatt av kommunestyret 19.10.2020. Klima- og miljøplanen samler kommunens politikk og prioriteringer innenfor klima, energi og miljø i én felles plan. 

Se klima- og miljøplanen

Mulighetsstudier og kunnskapsgrunnlag

Planlegging er sammensatt med kunnskap fra mange kilder. Noe av det som ligger til grunn for kommuneplanlegging og reguleringsplanlegging i Sandnes kommune kan du finne på denne sida.

Lurer du på noe?

Samfunnsplan

  • prosjektleder Gorm Kjernli
  • epost
Publisert: 10.01.2017 12:26
Sist endret: 04.07.2022 11:42