Regionalplan for byutvikling på Jæren

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Regionalplan for byutvikling på Jæren

Oppdatering Regionalplan Jæren. Regionalplan for Jæren skal oppdateres for å legge til rette for en bærekraftig utvikling i storbyområdet og nabokommunene.

Regionalplan for byutvikling på jæren

Regionalplan for Jæren skal oppdateres for å legge til rette for en bærekraftig utvikling i storbyområdet og nabokommunene.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en bærekraftig utvikling med samordnet utbyggingsmønster som ivaretar regionens behov for boliger i gode nærmiljø, attraktive og mangfoldige næringsarealer og et effektiv transportnettverk.

Planprogram forventes vedtatt våren 2018 og ny plan vedtatt i 2020.

Oppdateringen starter opp nå i 2017. Dette ble vedtatt i Regional planstrategi 2017-2020.

Les regional planstrategi her

 

Gjeldende plan er et resultat av et langsiktig plansamarbeid mellom 10 kommuner, fylkeskommunen og statsetater. Den fungerer som en «regional kontrakt» mellom partene.

Les mer om gjeldende plan her

 

Kontakt oss for spørsmål

Rogaland Fylkeskommune

Prosjektleder

  • Olav Andreas Sagen
  • epost
Publisert: 11.04.2017 13:28
Sist endret: 11.04.2017 13:28