Miljøfyrtårn - sertifisering i Sandnes

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Miljøfyrtårn - sertifisering i Sandnes

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter. Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøstandarden i private bedrifter og offentlige virksomheter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  Kommunen har ansvar for å skaffe sertifisør.

logo miljøfyrtårn

Sandnes kommune - sertifiseringsmyndighet

Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til kommunene. Det innebærer at det er den enkelte kommune som har myndighet til å sertifisere og deretter utstede sertifikater til andre kommuners enheter og til private virksomheter, etter de til en hver tid gjeldende retningslinjer.

Kommunene har også et ansvar for å følge opp de sertifiserte virksomhetene, og det skal utpekes en person som er ansvarlig miljøfyrtårnkoordinator i hver kommune. Dette ansvaret gjelder også for egne kommunale virksomheter eller andre virksomheter i kommunen, som av habilitetsgrunner er sertifisert av andre.

Les mer om kommumen som sertifiseringsmyndighet her

Sandnes kommune er en Miljøfyrtårn-kommune og har 2 sertifisører som sertifiserer i kommunen.

Før private eller offentlige virksomheter kan sertifiseres, må kommunen gå til anskaffelse av en lisens. Det forplikter de til å legge til rette for miljøfyrtårnsertifisering og oppfølging i sin kommune. En slik linsens gjør at kommunen får sertifiseringsmyndighet, både overfor offentlige og private virksomheter. Kommunen kan benytte godkjente sertifisører fra egen organisasjon eller fra andre virksomheter.  I dag har over 300 kommuner lisens.

Les mer om miljøfyrtårn kommune og kommunelisens her

 

Oversikt over andre kommuner i nettverket

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårn hjelper din bedrift å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter ledelsen ved bedriften en miljøgruppe. En ekstern godkjent Miljøfyrtårn-konsulent inngår i miljøgruppen som rådgiver og prosessleder.

Hva må til for å bli miljøfyrtårn?

En virksomhet som vil bli Miljøfyrtårn samarbeider med en konsulent gjennom prosessen frem mot miljøsertifisering. Sammen med konsulenten gjennomfører bedriften en miljøanalyse og virksomheten iverksetter miljøtiltak innen disse miljøtemaene:

  • Energi
  • Avfall
  • Utslipp til luft og vann
  • Arbeidsmiljø
  • Organisering av miljøarbeidet internt

Kostnadene til konsulentbistand er variabel og avhenger bl.a. av driftens kompleksitet og hvilken konsulent virksomheten velger.

Hvorfor bli miljøfyrtårn?

Stiftelsen Miljøfyrtårns sider for veiledning, hjelp til selvhjelp og om hvorfor du bør bli et Miljøfyrtårn her.

Sertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt sende en e-post til sertifisører sandnes kommune. Sandnes kommune har sertifisører og har 2 sertifisører.

Enheter som er underliggende et hovedkontor sender henvendelse om sertifisør fortrinnsvis via hovedkontorkonsulenten i hovedkontor.

Når du har fått sertifisør ikke glem å gi sertifisøren tilgang til sertifiseringsrapporten i Miljøfyrtårnportalen

Resertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før miljøfyrtårnsertifikatet går ut sende en e-post til serifisører i Sandnes kommune. Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. For hovedkontor gjelder egne retningslinjer.

Før resertifisering skal virksomheten gjennomgå aktuell veileder før resertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet. Les mer om resertifisering hos Miljøfyrtårn her.

 

Når du har fått sertifisør ikke glem å gi sertifisøren tilgang til sertifiseringsrapporten i Miljøfyrtårnportalen

Markering av sertifisering

Miljøfyrtårn koordinator i Sandnes kommune har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljødiplom.

Ordfører eller varaordfører deler ut Miljøfyrtårn-diplomet dersom virksomheten ønsker å markere sertifiseringen sammen med de ansatte.

Ta kontakt med Kultur og byutvikling dere ønsker dette.

All annen bestilling av diplom og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her

Rapportering

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år.

Kontaktpersoner(sertifisører) Sandnes kommune

Jan Inge Abrahamsen (miljøfyrtårn koordinator)

jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no

telefon: 51335654

 

Andres krogedahl

andres.krogedal@sandnes.kommune.no

telefon: 51 33 5419

Publisert: 14.02.2017 11:06
Sist endret: 14.02.2017 11:44