Interkommunal kommunedelplan for Forus

Innhold

Interkommunal kommunedelplan for Forus

Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene og samtidig utvikle Forus til beste for et mangfoldig næringsliv. Alle tre kommunene har vedtatt planprogrammet som omtaler hva planen skal handle om, mål for Forus, prosessen og framdriften.

Internkommunal kommuneplan Forus 

Sandnes, Sola og Stavanger har startet et interkommunalt samarbeid om å utarbeide en felles kommunedelplan for Forus (IKDP Forus).

Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene og samtidig utvikle Forus til beste for et mangfoldig næringsliv.

Les mer om interkommunal kommuneplan for Forus her

Les dokumentene i kommunens saksbehandling her

 

Kontakt oss for spørsmål

Sandnes kommune, Samfunnsplan

Prosjektleder Marit Sletteberg Storli

  • Tlf: 51 50 85 62 / mob: 908 77 348
  • epost
Publisert: 11.04.2017 13:42
Sist endret: 10.04.2019 12:05