Forslag til kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Innhold

Forslag til kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Forslag til ny kommuneplan er nå på tilleggshøring. Under finner du dokumentene som var på høring i sommer. Se www.sandnes.kommune.no/nykommuneplan for siste forslag som er på tilleggshøring.

Bilde av Gandsfjorden og sykkelsti til overskrift på kommuneplan

Samfunnsdel

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsverktøy. Den inneholder mål for kommunens samfunnsutvikling de neste 15 årene og viser hvordan vi sammen kan skape det samfunnet vi ønsker oss.

I den første delen av kommuneplanen presenteres visjon, mål og strategier. Vi skal sikre mulighet for nye arbeidsplasser, styrke Sandnes sentrum, sikre attraktive bomiljø og mye mer. Er du enig?

 Les mer her om samfunnsdelen av kommuneplanen og kom med innspill!

 

 

Arealdel

Kommuneplanens neste del er arealbruk i kommunen i forhold til samfunnsdelens visjoner, mål og strategier.

I forslag til arealdel til kommuneplanen satser Sandnes kommune på Sandnes sentrum, prioritert byutviklingsakse og lokalsentrene våre. Det foreslås også å legge inn bolig- og næringsareal i andre deler av kommunen for å sikre vekst og aktivitet i hele kommunen.

Hva betyr det for deg og dine? Les mer i arealdelen av kommuneplanen her og kom med innspill!

 

 

 

Handlingsdel

I kommuneplanens tredje del konkretiseres kommunens egne satsninger som organisasjon. Nytt for denne kommuneplanen er en tettere kobling til ny økonomiplan.

Forslaget til handlingsplan for Sandnes kommune foreslår flere oppfølgingspunkt. Eksempler på hva vi skal arbeide for er havnepromenade langs Norestraen, et nytt togstopp på Lura, innfartsparkering, tilrettelegge for lærlingeplasser i kommunen og kreve dette av anbudsbedrifter.

Er du enig? Les mer i handlingsdelen av kommuneplanen og kom med innspill!

 

Illustrasjon av handlingsdelen i kommuneplan

 

Vedlegg

Her har vi samlet mye av bakgrunnsdokumentene og forarbeidet som er gjort til ny kommuneplan. Du finner også en fyldig planbeskrivelse til nedlasting. 

Vedlegg til kommuneplanen er dokumenter som ikke er på høring slik lovverket krever (som samfunnsdel, arealdel og handlingsdel er), men de kan likevel være interessante å lese. 

 

Illustrasjon av dokumenter

 

 

 

 

I arbeidet med ny kommuneplan har det blitt utført mye forarbeid. Ikke alt dette ble vurdert som en nødvendig del av politisk behandling av ny kommuneplan.


Øvrige bakgrunnsdokumenter, mulighetsstudier, stedsanalyser og utredninger kan du finne på denne lenken:

 

Gi innspill

 

Innspill sendes til epost kommuneplan2019-2035@sandnes.kommune.no

Høringsfrist er 3. september 2018

 

 

Hva kan jeg gjøre for å påvirke? Du kan gi innspill til

1. Les forslaget til kommuneplan

www.sandnes.kommune/nykommuneplan finner du hele forslaget til ny kommuneplan. Les det i sin helhet, eller velg ut det som opptar deg mest.

2. Innspill og forslag

Kommunen vil gjerne ha dine innspill slik at vi får en best mulig kommuneplan for de kommende årene.

3. Send inn

Innspill må framsettes skriftlig, og sendes til Sandnes kommune, postboks 583, 4305 Sandnes. Merk konvolutten hhv ”kommuneplan”. Det er også anledning til å sende innspill elektronisk direkte via kommunens nettsider eller til kommuneplan2019-2035@sandnes.kommune.no

epost

 

Dokumentene med tilhørende vedlegg er tilgjengelige på www.sandnes.kommune.no/nykommuneplan, og stilles også ut i rådhusets inngang, ved servicekontoret, Sandnes bibliotek, Høle bibliotek og Bryggen Senter i Hommersåk.

 

Lurer du på noe? 

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Om bilder

Bildene som er brukt i forslaget til kommuneplan er utarbeidet av Trodahl arkitekter.

 

Publisert: 24.05.2018 14:38
Sist endret: 25.10.2018 10:06